institutional and business chairsUniversity of València Logo del portal

La càtedra desenvoluparà activitats orientades cap a la ludificació de la ciutat en diferents àmbits:

Formació
S'impartiran cursos, conferències i seminaris orientats a estudiants de la Universitat de València, a feines de l'Ajuntament de València ja oberts al públic. També es promocionaran les àrees de la càtedra entre les assignatures dels graus i màsters de la Universitat i entre els treballs de final de grau i de màster.

Investigació
Es desenvoluparan línies de recerca afins, així com la investigació avançada que permeta integrar el món acadèmic i el govern de la ciutat.

Transferència i divulgació
Es difondrà informació sobre la ciutat (gestió, cultura, medi ambient) mitjançant jornades o activitats de divulgació tecnològica.

S'impulsarà el desenvolupament de ferramentes i aplicacions que puguen posar en pràctica la intel·ligència artificial i la visualització d'informació en activitats formatives de manera altruista: creació de prototips, visualització de dades obertes per apropar a la ciutadania diferents aspectes del funcionament de la ciutat.