institutional and business chairsUniversity of València Logo del portal

La present CÀTEDRA UNESCO es proposa com a objectiu general fomentar l'educació global a les joves generacions, especialment en aquells capitals importants que la humanitat no pot perdre, com la capacitat d'actuar per a canviar el món des de l'òptica de la pau, el diàleg intercultural i el desenvolupament sostenible.

Els objectius responen a les prioritats de la UNESCO i en concret s'inscriuen dins de l'objectiu nº 2 "Education Strategy 2014-2021": Empowering learners to be creative and responsible global citizens; l'objectiu n°4 "Estratègia a Termini Mitjà per a 2008-2013": Promoure la diversitat cultural i el diàleg intercultural i una cultura de pau; i la 16a meta de l'Agenda del Desenvolupament Sostenible 2015-2030: Promoure societats pacífiques, justes i inclusives per al desenvolupament sostenible.

De manera sintètica, destaquem els següents objectius a curt i llarg termini:

  • PAU I INTERCULTURALITAT - Investigar i difondre les millors pràctiques en el camp de l'educació per a promoure una "Cultura de pau" i el diàleg intercultural i interreligiós a través d'un enfocament holístic i interdisciplinari (és a dir, la negociació pacífica i no violenta dels conflictes, amb la finalitat de promoure "societats pacífiques, justes i inclusives, lliures de temor i violència").
  • EDUCACIÓ GLOBAL - Estudiar la relació entre conflicte i desenvolupament, entre seguretat i desarmament, destacant el vincle inseparable entre pau i justícia, pau i ecologia, art i ecologia, interculturalitat i pau, respecte per l'entorn natural i el dret de tots els éssers humans a viure en pau.
  • MIGRACIÓ I MEDITERRANI - Realitzar estudis i un acostament ampli a nivell internacional sobre el tema de la migració en l'àrea mediterrània, amb la intenció d'impulsar l'ensenyament de la ciutadania global a través de la creació de "Rutes interculturals" en les institucions escolars.
  • PEDAGOGIA I APODERAMENT - Proposar una revisió pedagògica experimental dels plans d'estudi, inclosos els llibres de text i el contingut dels manuals escolars, per a propiciar l'apoderament ciutadà contra la marginació, l'aïllament, l'exclusió i la violència (projecte "Edutainment" per a promoure la figura de l'Educador/Animador digital a nivell internacional capaç de realitzar un ensenyament innovador a través de l'ús conscient de les noves tecnologies: "flipped lesson and classroom") .
  • DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - Realitzar un projecte internacional de sensibilització social i educació relacionat amb els objectius de l'Agenda de Desenvolupament Sostenible 2030 que concerneixen les dimensions de la sostenibilitat social, ambiental i econòmica ("PACE" vol dir: desenvolupament Participat, Apropiat en valors i tecnologies, Críticament conscient i Ecològicament sostenible, capaç de garantir l'habitabilitat de la terra a les generacions esdevenidores).