institutional and business chairsUniversity of València Logo del portal

La Càtedra de Joventut UV es crea a 2022 fruit de l'acord entre la Universitat de València i l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). Pretén fomentar la transferència del coneixement, la investigació, la formació i la innovació en temes relacionats amb la joventut i les polítiques de joventut.

La càtedra desenvoluparà activitats formatives, culturals, d'investigació i d'extensió universitària orientades cap al coneixement i la difusió permanent de la realitat de les persones joves i de les polítiques de joventut de la Comunitat Valenciana.

En concret, tal com recull el conveni de col·laboració subscrit entre la UV i l'IVAJ, al llarg de 2022 es contempla l'organització de cursos i activitats de formació, jornades, investigacions i conferències en matèria de joventut; la posada en marxa de línies d'investigació conjunta entre la UV i l'Observatori Valencià de la Joventut; la promoció de trobades tecnicocientífiques, a nivell nacional i internacional; l'execució de treballs de recerca, de transferència de resultats i tesis doctorals; i la potenciació de publicacions sobre temes de joventut. 

La direcció de la Càtedra recau sobre la doctora Paz Viguer, professora titular de la Universitat de València, i compta amb la comissió mixta i amb experts i expertes que conformen l'equip de membres i de personal col·laborador.

La càtedra es crea amb la vocació de conéixer més profundament la situació de la joventut en la Comunitat Valenciana, d'optimitzar les polítiques i orientar-les en relació amb les necessitats de la joventut. A més, aquesta càtedra posarà especial atenció en la formació dels professionals de la joventut, així com en intensificar la investigació en el seu àmbit d'actuació des d'una perspectiva multidisciplinària.