institutional and business chairsUniversity of València Logo del portal

Aquesta càtedra s'ocupa de tres matèries que estan íntimament connectades i que requereixen d'un coneixement especialitzat pel seu caràcter innovador i per les seues contínues reformes legals i revisions jurisprudencials.

D’una banda, està l'anomenat control de transparència en la contractació a través de condicions generals, que ha establit l'obligació d'informar els consumidors i usuaris dels principals riscos econòmics i jurídics. La legislació recent ja ha incorporat aquests deures en els contractes de crèdit immobiliaris, regulació que ha d'estendre's a tota la contractació de productes i serveis financers. Legislacions com la valenciana, en matèria de responsabilitat civil corporativa, ja han començat a fomentar i promoure el reconeixement d'aquestes praxis pel sector públic. Però, a més, aquesta matèria és objecte de contínues revisions i reinterpretacions, tant del Tribunal Suprem com del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

D'altra banda, la Llei de la Segona Oportunitat constitueix ja la columna vertebral de l'àmbit més social del dret civil, com a excepció al sistema de responsabilitat patrimonial universal, però es tracta d'una legislació encara fragmentària i excepcional que ha d'aconseguir més suposats, més enllà dels que es contemplen, amb dificultats en la legislació concursal, amb els supòsits d'exoneració del passiu insatisfet.

Aqueixa necessitat de buscar una viabilitat de les empreses concursades, amb mecanisme de reestructuració i d'exoneració de deutes, és el germen del dret concursal comunitari, alhora que el propi sistema concursal espanyol ha iniciat un procés complex de reforma, amb el nou Text Refós de Llei Concursal, el coneixement especialitzat del qual requereix de major presència en els estudis de grau i postgrau, així com en fòrums acadèmics i professionals de prestigi, la qual cosa justifica la necessitat i l'oportunitat d'aquesta càtedra institucional Jorge Muñoz de Transparència, Segona Oportunitat i Dret Concursal de la Universitat de València.