institutional and business chairsUniversity of València Logo del portal

La càtedra desenvoluparà activitats orientades cap a la Ludificació de la ciutat en diferents àmbits:

Formació

S'impartiran cursos, conferències i seminaris orientats a estudiants de la Universitat de València, a treballs de l'Ajuntament de València ja oberts a el públic. També es promocionaran les àrees de la càtedra entre les assignatures dels graus i màsters de la Universitat i entre els treballs de final de grau i de màster.

Recerca

Es desenvoluparan línies d'investigació sobre la Ludificació de la ciutat, així com la investigació avançada que permeti integrar el món acadèmic i el govern de la ciutat.

Transferència i divulgació

Es difondrà informació sobre la ciutat (gestió, cultura, medi ambient) a través de sistemes de Ludificació mitjançant jornades o activitats de divulgació tecnològica.

S'impulsarà el desenvolupament d'eines i aplicacions que puguin posar en pràctica la Ludificació en activitats formatives de manera altruista: creació de prototips de Ludificació i visualització de dades obertes per apropar a la ciutadania diferents aspectes de l'funcionament de la ciutat.