institutional and business chairsUniversity of València Logo del portal

Convocatòries 2023

 

GUIA USUARI de presentació telemàtica (obligatòria) de sol·licituts 

Enllaç al Registre electrònic per a presentar candidatures.

 

II Edició Premis Càtedra Valenciaport als millors TFG i TFM sobre Comerç Internacional, Ports, Transport i logística

 Càtedra: Càtedra Valenciaport
 Àrea de coneixement:                 Economia Portuària
 Destinataris:

Estudiants o graduats de la UV o del Màster d'Economia Portuària (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9460 / 30.10.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 60496 / 03.11.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 30 de novembre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió:  

 

I Edició de beques per a cursar el Màster of Continuing Education in Battery Technologies

 Càtedra: Càtedra de Tecnologia de Bateries i la seua Cadena de Valor
 Àrea de coneixement:                 Enginyeria
 Destinataris:

Estudiants que hagen seguit en el curs 2022-2023 el Master of Continuing Education in Battery Technologies de la Universitat de València i

que en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds complisquen els requisits establerts a la convocatòria (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9686 / 19.09.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 58284 / 26.09.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 16 d'octubre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 60771 / 09.11.2023. Enllaç

 

Segona Edició d’ajudes econòmiques, a través de la Càtedra DAM de Gestió Integral i Recuperació de Recursos de l’Aigua Residual, per a la realització del treball fi de màster per part de l’estudiantat que curse el màster universitari en Enginyeria Ambiental

 Càtedra: Càtedra DAM
 Àrea de coneixement:                 Sostenibilitat, gestió integral de l'aigua, medi ambient
 Destinataris:

L'estudiantat que curse el màster universitari en Enginyeria Ambiental en el curs 2023-2024 (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9684 / 15.09.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 57494 / 15.09.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 31 d'octubre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió:  

 

Sisena Edició Premi Càtedra DAM al millor treball fi de màster

 Càtedra: Càtedra DAM
 Àrea de coneixement:                 Sostenibilitat, gestió integral de l'aigua, medi ambient
 Destinataris:

l’estudiantat de les universitats de la Comunitat Valenciana que en el curs 2022-2023 hagen presentat i aprovat el seu
treball final de màster (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9684 / 15.09.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 57495 / 15.09.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 14 d'octubre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 60493 / 03.11.2023. Enllaç 

 

Tercera edició del premi María Francisca García Usach a la millor tesi doctoral sobre gestió integral i recuperació de recursos de l'aigua residual de la Càtedra DAM

 Càtedra: Càtedra DAM
 Àrea de coneixement:                 Sostenibilitat, gestió integral de l'aigua, medi ambient
 Destinataris:

l’estudiantat de les universitats de la Comunitat Valenciana que en el curs 2022-2023 hagen presentat i aprovat el seu
treball final de màster (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9683 / 14.09.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 57493 / 15.09.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 14 d'octubre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió:  

 

I Edició Premi Càtedra de Joventut al millor projecte d'investigació sobre joventut

 Càtedra: Càtedra de Joventut
 Àrea de coneixement:                 La finalitat és promoure la investigació en els temes relacionats amb la salut mental i el benestar en joves entre 12 i 30 anys.
 Destinataris:

Qualsevol investigador/a o equip d’investigació integrat totalment o en part per investigadors/es adscrits/es a centres d’investigació de la Comunitat Valenciana. (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9679 / 08.09.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 57491 / 15.09.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 15 d'octubre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 60820 / 09.11.2023. Enllaç 

 

II Edició Premi Càtedra de Joventut al millor TFG, TFM i Tesi Doctoral sobre joventut

 Càtedra: Càtedra de Joventut
 Àrea de coneixement:                 Temes relacionats sobre aspectes vinculats a la joventut i la intervenció amb joves entre 12 i 30 anys.
 Destinataris:

Estudiants o graduats d'universitats públiques espanyoles (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9679 / 08.09.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 57490 / 15.09.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 29 de setembre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 60492 / 03.11.2023. Enllaç 

 

II Edició Premis Càtedra Dona i Esport als millors Treballs de Final de Màster relacionats amb la dona en l'activitat física i l'esport

 Càtedra: Càtedra Dona i Esport
 Àrea de coneixement:                 Activitat física i esport
 Destinataris:

Titulats de universitats espanyoles que hagen presentat el TFM entre 2021 i 2023 (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9653 / 02.08.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 57518 / 15.09.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 15 de setembre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 61191 / 15.11.2023. Enllaç 

 

II Edició Premis Càtedra Dona i Esport a les millors Tesis Doctorals relacionades amb la dona en l'activitat física i l'esport

 Càtedra: Càtedra Dona i Esport
 Àrea de coneixement:                 Activitat física i esport
 Destinataris:

Titulats de universitats espanyoles que hagen presentat la seua tesi entre 2021 i 2023 (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9653 / 02.08.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 57502 / 15.09.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 15 de setembre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 61190 / 15.11.2023. Enllaç 

 

II Edició Ajudes al millor projecte social orientat a fomentar el paper de la dona en l'àmbit de l'activitat física i l'esport

 Càtedra: Càtedra Dona i Esport
 Àrea de coneixement:                 Activitat física i esport
 Destinataris:

Federacions o Clubs esportius de la Comunitat Valenciana (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9653 / 02.08.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 57484 / 15.09.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 15 de setembre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 61189 / 15.11.2023. Enllaç 

 

II Edició Ajudes al millor projecte d'investigació orientat a l'estudi del paper de la dona en l'àmbit de l'activitat física i l'esport

 Càtedra: Càtedra Dona i Esport
 Àrea de coneixement:                 Activitat física i esport
 Destinataris:

Equips investigadors de la Comunitat Valenciana (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9653 / 02.08.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 47485 / 15.09.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 15 de setembre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 61188 / 15.11.2023. Enllaç 

 

II Edició Premis European Banking Public Law / Caixa Popular als millors treballs fi de màster

 Càtedra: Càtedra Jean Monnet European Banking Public Law
 Àrea de coneixement:                 Dret públic bancari
 Destinataris:

Estudiants que hagen realitzat un treball fi de màster sobre dret bancari (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9652 / 01.08.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 57132 / 07.09.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 15 d'octubre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió:  

 

II Edició Premis Càtedra de Bàsquet "L'Alqueria del Basket" als millors treballs fi d'estudis FPGS

 Càtedra: Càtedra L'Alqueria del Basket
 Àrea de coneixement:                 Educació Física i Esport
 Destinataris:

Estudiants que hagen realitzat un treball fi d'estudis de Formació Profesional de Grau Superior relacionat amb el bàsquet (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9652 / 01.08.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 57074 / 07.09.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 16 d'octubre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió:  

 

IV edició dels Premis de la Càtedra de Bàsquet "L'Alqueria del Basket" als millors TFM

 Càtedra: Càtedra L'Alqueria del Basket
 Àrea de coneixement:                 Educació Física i Esport
 Destinataris:

Estudiants que hagen realitzat un TFM relacionat amb el bàsquet en qualsevol universitat espanyola (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9652 / 01.08.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 57076 / 07.09.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 16 d'octubre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió:  

 

IV edició dels Premis de la Càtedra de Bàsquet "L'Alqueria del Basket" als millors TFG

 Càtedra: Càtedra L'Alqueria del Basket
 Àrea de coneixement:                 Educació Física i Esport
 Destinataris:

Estudiants que hagen realitzat un TFG relacionat amb el bàsquet en qualsevol universitat espanyola (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9652 / 01.08.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 57075 / 07.09.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 16 d'octubre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió:  

 

Quarta edició dels premis de la Cátedra de l’Horta de València als millors treballs TFG, TFM i tesi doctoral

 Càtedra: Càtedra Horta de València
 Àrea de coneixement:                 Història, territori, sostenibilitat
 Destinataris:

Estudiants o graduats per la Universitat de València que hagen aprovat el seu TFG, TFM o tesi doctoral sobre qualsevol aspecte relacionat amb l’horta de València (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9628 / 29.06.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 55463 / 11.07.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 21 d'octubre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió:  

 

Segona edició Premi a la millor tesi doctoral dedicada a l'estudi dels drets lingüístics de l'usuari de llengües minoritzades

 Càtedra: Càtedra de Drets Lingüístics
 Àrea de coneixement:                 Dret, lingüística, multilingüisme
 Destinataris:

Estudiants que hagen realitzat una tesi doctoral sobre drets lingüístics (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9636 / 11.07.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 55466 / 11.07.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 20 d'octubre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 60765 / 09.11.2023. Enllaç 

 

V edició dels Premis Carme Miquel a l'estudi dels drets lingüístics

 Càtedra: Càtedra de Drets Lingüístics
 Àrea de coneixement:                 Dret, lingüística, multilingüisme
 Destinataris:

Estudiants que hagen realitzat un TFG o TFM relacionat amb la materialització i la garantia real dels drets lingüístics i el multilingüisme (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9636 / 11.07.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 55465 / 11.07.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 20 d'octubre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 60766 / 09.11.2023. Enllaç 

 

II Edició Premi Càtedra SEOFER per a treballs relacionats amb el transport, la movilitat o la seguretat viària

 Càtedra: Càtedra SEOFER
 Àrea de coneixement:                 Transport, movilitat, seguretat viària
 Destinataris:

Estudiants que hagen realitzat un TFG, TFM o tesi doctoral sobre transport, movilitat o seguretat viària (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9631 / 04.04.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 55200 / 04.07.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 30 de setembre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió:  

 

I Edició Concurs de Fotografia de Senyalització Viària: “Senyals que generen solucions i problemes”

 Càtedra: Càtedra SEOFER
 Àrea de coneixement:                 Transport, movilitat, seguretat viària
 Destinataris:

Qualsevol persona física major de 18 anys (consultar bases).            

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Sense publicació al DOGV.
 Publicació bases Tauler: Num. 55201 / 04.07.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 30 de setembre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió:  

 

V Edició Premi d’Iniciació a la Investigació Joaquín Olivert de la Càtedra Ciutat de Cullera

 Càtedra: Càtedra Ciutat de Cullera
 Àrea de coneixement:                 Desenvolupament local, turisme, sostenibilitat
 Destinataris:

Estudiants que hagen realitzat un TFG, TFM o tesi doctoral sobre desenvolupament local en la Ciutat de Cullera (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9394 / 29.07.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 43476 / 29.07.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 29 de setembre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 60494 / 03.11.2023. Enllaç 

 

Sisena Edició Premi Càtedra DEBLANC al millor projecte d'investigació

 Càtedra: Càtedra DEBLANC
 Àrea de coneixement:                 Economia, estadística
 Destinataris:
Investigadors ubicats en centres de la Comunitat Valenciana (consultar bases).
 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9620 / 19.06.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 54530 / 20.06.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 15 de setembre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 59930 / 23.10.2023. Enllaç 

 

Sisena Edició Premi Càtedra DEBLANC als millors TFG/TFM sobre detecció de delictes financers i blanqueig de capitals

 Càtedra: Càtedra DEBLANC
 Àrea de coneixement:                 Economia, estadística
 Destinataris:
Estudiants de universitats de la Comunitat Valenciana (consultar bases).
 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9621 / 20.06.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 54529 / 20.06.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 15 de setembre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 59928 / 23.10.2023. Enllaç 

 

Setena edició del Concurs de Fotografia del Paisatge Valencià

 Càtedra: Càtedra Participació Ciutadana i Paisatges Valencians - UV
 Àrea de coneixement:                 Geografia, medi ambient, disseny, fotografia
 Destinataris:

Qualsevol persona física major de 18 anys, amb l'excepció dels membres del jurat, així com els empleats/des i familiars directes fins al segon grau de parentiu del integrants l'entitat
organitzadora del concurs. (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9615 / 12.06.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 54340 / 13.06.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 29 de setembre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 59931/ 23.10.2023. Enllaç 

 

VII edició dels Premis de la Càtedra de Pilota Valenciana als millors TFM

 Càtedra: Càtedra Pilota Valenciana
 Àrea de coneixement:                 Educació Física i Esport
 Destinataris:

Estudiants que hagen realitzat un TFM relacionat amb la pilota valenciana en qualsevol universitat espanyola (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9612 / 07.03.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 54280 / 12.06.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 6 d'octubre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 60768 / 09.11.2023. Enllaç 

 

VII edició dels Premis de la Càtedra de Pilota Valenciana als millors TFG

 Càtedra: Càtedra Pilota Valenciana
 Àrea de coneixement:                 Educació Física i Esport
 Destinataris:

Estudiants que hagen realitzat un TFG relacionat amb la pilota valenciana en qualsevol universitat espanyola (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9612 / 07.06.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 54279 / 12.06.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 20 de juliol de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 60767 / 09.11.2023. Enllaç 

 

Convocatòria Cinqué Premi Càtedra Cooperatives Agroalimentàries de la UV al millor TFG, TFM o Tesi Doctoral

 Càtedra: Càtedra Cooperatives Agroalimentàries de la Universitat de València
 Àrea de coneixement:                 Dret, Economia
 Destinataris: Estudiants o graduats de titulacions oficials de grau, màster o doctoral àrees jurídiques, fiscals o comptables (consultar bases).
 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9605 / 29.05.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 53855 / 30.05.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 31 de juliol de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió:  

 

Convocatòria XIX edició Premi Demetrio Ribes 

 Càtedra: Càtedra Demetrio Ribes
 Àrea de coneixement:                 Història, transport, enginyeria, arquitectura
 Destinataris:

Llicenciats, doctors, graduats i postgraduats de qualsevol disciplina (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9600 / 22.05.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 53618 / 22.05.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 7 de setembre de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions: Nomenament del jurat: Enllaç
 Resolució de concessió: Num. 61187 / 15.11.2023. Enllaç

 

Convocatòria I edició Ajudes a la investigació en Còmic de la Càtedra d'Estudis del Còmic, Fundació SM - UV i Fundació El Arte de Volar

 Càtedra: Càtedra Estudis del Còmic, Fundació SM – Universitat de València
 Àrea de coneixement:                 Multidisciplinar
 Destinataris: Investigadors amb residència en Espanya (consultar bases).
 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9564 / 29.03.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 52249 / 29.03.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 30 d'abril de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:

 

 Resolució de concessió:  

 

Convocatòria III edició dels Premis de la Càtedra d'Estudis del Còmic al millors treballs sobre Còmic o les seues aplicacions

 Càtedra: Càtedra Estudis del Còmic, Fundació SM – Universitat de València
 Àrea de coneixement:                 Multidisciplinar
 Destinataris: Estudiants o titulats de qualsevol de les titulacions oficials de grau i postgrau de universitats espanyoles (consultar bases).
 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9564 / 29.03.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 52250 / 29.03.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 30 d'abril de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:

 

 Resolució de concessió:  

 

Convocatòria X edició dels Premis de la Càtedra Excel·lència i Desenvolupament en Emprenedoria: D’Estudiant a Empresari, Grup DACSA – Universitat de València

 Càtedra: Càtedra Excel·lència i Desenvolupament en Emprenedoria: D’Estudiant a Empresari, Grup DACSA – Universitat de València
 Àrea de coneixement:                 Economia. Finances.
 Destinataris: Estudiants o titulats de qualsevol de les titulacions oficials de grau i postgrau de la Universitat de València, en solitari o en grup (consultar bases).
 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9563 / 28.03.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 52218 / 29.03.2023. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 21 d'abril de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:

 

 Resolució de concessió: Num. 54185 / 08.06.2023. Enllaç

 

Convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a pràctiques acadèmiques externes en l'àrea de les finances, a través de la Càtedra de Finances Internacionals – Banco Santander​     

 Càtedra: Càtedra de Finances Internacionals - Banco Santander
 Àrea de coneixement:                 Economia. Finances.
 Destinataris: Estudiants de grau o màster UV en l'àrea de finances (consultar bases).
 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9523 / 31.01.2023. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 50478 / 02.02.2023. Enllaç
 Present. instàncies: De 1 de febrer de 2023 fins al 2 de març de 2023
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:
Obligatori omplir formulari Online en la plataforma de Beques Santander.
Informació sobre pràctiques extracurriculars en ADEIT (Web)
 Resolució de concessió: Num. 53584 / 22.065.2023. Enllaç

 

 

 

 

Convocatòries 2021-2022

I Edició Premi Càtedra de Joventut al millor TFG, TFM i Tesi Doctoral sobre joventut

 Càtedra: Càtedra de Joventut
 Àrea de coneixement:                 Temes relacionats amb joventut
 Destinataris:

Estudiants o graduats d'universitats públiques espanyoles (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9464 / 07.11.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 47240 / 10.11.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 20 de novembre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 48280 / 05.12.2022. Enllaç

 

I Edició Premis Càtedra Valenciaport als millors TFG i TFM sobre Comerç Internacional, Ports, Transport i logística

 Càtedra: Càtedra Valenciaport
 Àrea de coneixement:                 Economia Portuària
 Destinataris:

Estudiants o graduats de la UV o del Màster d'Economia Portuària (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9460 / 31.10.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 46940 / 03.11.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 30 de novembre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 50243 / 27.01.2023. Enllaç

 

I Edició Premis Càtedra Dona i Esport als millors Treballs de Final de Màster relacionats amb la dona en l'activitat física i l'esport

 Càtedra: Càtedra Dona i Esport
 Àrea de coneixement:                 Activitat física i esport
 Destinataris:

Titulats de universitats espanyoles que hagen presentat el TFM entre 2017 i 2022 (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9454 / 21.10.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 47175 / 10.11.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 4 de novembre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 48145 / 01.12.2022. Enllaç

 

I Edició Premis Càtedra Dona i Esport a les millors Tesis Doctorals relacionades amb la dona en l'activitat física i l'esport

 Càtedra: Càtedra Dona i Esport
 Àrea de coneixement:                 Activitat física i esport
 Destinataris:

Titulats de universitats espanyoles que hagen presentat la seua tesi entre 2017 i 2022 (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9454 / 21.10.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 47257 / 10.11.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 4 de novembre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 48157 / 01.12.2022. Enllaç

 

I Edició Ajudes al millor projecte social orientat a fomentar el paper de la dona en l'àmbit de l'activitat física i l'esport

 Càtedra: Càtedra Dona i Esport
 Àrea de coneixement:                 Activitat física i esport
 Destinataris:

Federacions o Clubs esportius de la Comunitat Valenciana (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9454 / 21.10.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 47174 / 10.11.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 4 de novembre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 48146 / 01.12.2022. Enllaç

 

I Edició Ajudes al millor projecte d'investigació orientat a l'estudi del paper de la dona en l'àmbit de l'activitat física i l'esport

 Càtedra: Càtedra Dona i Esport
 Àrea de coneixement:                 Activitat física i esport
 Destinataris:

Equips investigadors de la Comunitat Valenciana (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9454 / 21.10.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 47242 / 10.11.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 4 de novembre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 48144 / 01.12.2022. Enllaç

 

I Edició Premis European Banking Public Law / Caixa Popular als millors treballs fi de màster

 Càtedra: Càtedra Jean Monnet European Banking Public Law
 Àrea de coneixement:                 Dret públic bancari
 Destinataris:

Estudiants que hagen realitzat un treball fi de màster sobre dret bancari (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9423 / 08.09.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 44006 / 09.09.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 15 d'octubre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 50037 / 23.01.2023. Enllaç

 

Cinquena Edició Premi Càtedra DAM al millor treball fi de màster

 Càtedra: Càtedra DAM
 Àrea de coneixement:                 Sostenibilitat, gestió integral de l'aigua, medi ambient
 Destinataris:

l’estudiantat de les universitats de la Comunitat Valenciana que en el curs 2021-2022 hagen presentat i aprovat el seu
treball final de màster (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9391 / 26.07.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 43262 / 27.07.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 14 d'octubre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions: Modificació de la convocatòria. Num. 48599 / 14.12.2022. Enllaç
 Resolució de concessió: Num. 48600 / 14.12.2022. Enllaç

 

I Edició Premis Càtedra de Bàsquet "L'Alqueria del Basket" als millors treballs fi d'estudis FPGS

 Càtedra: Càtedra L'Alqueria del Basket
 Àrea de coneixement:                 Educació Física i Esport
 Destinataris:

Estudiants que hagen realitzat un treball fi d'estudis de Formació Profesional de Grau Superior relacionat amb el bàsquet (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9424 / 09.09.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 44099 / 09.09.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 28 d'octubre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 50039 / 23.01.2023. Enllaç

 

I Edició Premi Càtedra SEOFER per a treballs relacionats amb el transport, la movilitat o la seguretat viària

 Càtedra: Càtedra SEOFER
 Àrea de coneixement:                 Transport, movilitat, seguretat viària
 Destinataris:

Estudiants que hagen realitzat un TFG, TFM o tesi doctoral sobre transport, movilitat o seguretat viària (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9423 / 08.09.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 44005 / 09.09.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 9 d'octubre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 50003 / 23.01.2023. Enllaç

 

IV Edició Premi d’Iniciació a la Investigació Joaquín Olivert de la Càtedra Ciutat de Cullera

 Càtedra: Càtedra Ciutat de Cullera
 Àrea de coneixement:                 Desenvolupament local, turisme, sostenibilitat
 Destinataris:

Estudiants que hagen realitzat un TFG, TFM o tesi doctoral sobre desenvolupament local en la Ciutat de Cullera (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9394 / 29.07.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 43476 / 29.07.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 30 de setembre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 46708 / 27.10.2022. Enllaç

 

Premi a la millor tesi doctoral dedicada a l'estudi dels drets lingüístics de l'usuari de llengües minoritzades

 Càtedra: Càtedra de Drets Lingüístics
 Àrea de coneixement:                 Dret, lingüística, multilingüisme
 Destinataris:

Estudiants que hagen realitzat una tesi doctoral sobre drets lingüístics (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9394 / 29.07.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 43451 / 29.07.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 20 d'octubre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 47119 / 08.11.2022. Enllaç

 

IV edició dels Premis Carme Miquel a l'estudi dels drets lingüístics

 Càtedra: Càtedra de Drets Lingüístics
 Àrea de coneixement:                 Dret, lingüística, multilingüisme
 Destinataris:

Estudiants que hagen realitzat un TFG o TFM relacionat amb la materialització i la garantia real dels drets lingüístics i el multilingüisme (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9394 / 29.07.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 43460 / 29.07.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 20 d'octubre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 47118 / 08.11.2022. Enllaç

 

VI edició dels Premis de la Càtedra de Economia del Bé Comú al millor TFM

 Càtedra: Càtedra Economia del Bé Comú
 Àrea de coneixement:                 Economia
 Destinataris:

Estudiants que hagen realitzat un TFM relacionat amb l'economia del bé comú a la UV (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9394 / 29.07.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 43463 / 29.07.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 15 de setembre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 45724 / 06.10.2022. Enllaç

 

VI edició dels Premis de la Càtedra de Economia del Bé Comú al millor TFG

 Càtedra: Càtedra Economia del Bé Comú
 Àrea de coneixement:                 Economia
 Destinataris:

Estudiants que hagen realitzat un TFG relacionat amb l'economia del bé comú a la UV (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9394 / 29.07.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 43462 / 29.07.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 15 de setembre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 45723 / 06.10.2022. Enllaç

 

II edició dels Premis de la Càtedra de Bàsquet "L'Alqueria del Basket" a la millor tesi doctoral

 Càtedra: Càtedra L'Alqueria del Basket
 Àrea de coneixement:                 Educació Física i Esport
 Destinataris:

Estudiants que hagen realitzat una tesi doctoral relacionada amb el bàsquet en qualsevol universitat espanyola (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9393 / 28.07.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 43465 / 29.07.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 11 d'octubre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 50006 / 23.01.2023. Enllaç

 

III edició dels Premis de la Càtedra de Bàsquet "L'Alqueria del Basket" als millors TFM

 Càtedra: Càtedra L'Alqueria del Basket
 Àrea de coneixement:                 Educació Física i Esport
 Destinataris:

Estudiants que hagen realitzat un TFM relacionat amb el bàsquet en qualsevol universitat espanyola (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9393 / 28.07.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 43455 / 29.07.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 11 d'octubre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 50050 / 23.01.2023. Enllaç

 

III edició dels Premis de la Càtedra de Bàsquet "L'Alqueria del Basket" als millors TFG

 Càtedra: Càtedra L'Alqueria del Basket
 Àrea de coneixement:                 Educació Física i Esport
 Destinataris:

Estudiants que hagen realitzat un TFG relacionat amb el bàsquet en qualsevol universitat espanyola (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9393 / 28.07.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 43454 / 29.07.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 11 d'octubre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 50049 / 23.01.2023. Enllaç

 

VI edició dels Premis de la Càtedra de Pilota Valenciana als millors TFM

 Càtedra: Càtedra Pilota Valenciana
 Àrea de coneixement:                 Educació Física i Esport
 Destinataris:

Estudiants que hagen realitzat un TFM relacionat amb la pilota valenciana en qualsevol universitat espanyola (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9391 / 26.07.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 43464 / 29.07.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 5 d'octubre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 47592 / 16.11.2022. Enllaç

 

VI edició dels Premis de la Càtedra de Pilota Valenciana als millors TFG

 Càtedra: Càtedra Pilota Valenciana
 Àrea de coneixement:                 Educació Física i Esport
 Destinataris:

Estudiants que hagen realitzat un TFG relacionat amb la pilota valenciana en qualsevol universitat espanyola (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9393 / 28.07.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 43453 / 29.07.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 14 de setembre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 47591 / 16.11.2022. Enllaç

 

Ajuda per a la iniciació a la Investigació Càtedra Alcon Fisabio UVEG

 Càtedra: Càtedra Alcon Fisabio UVEG
 Àrea de coneixement:                 Òptica i Optometria
 Destinataris:

Estudiants últim curs de grau en Òptica i Optometria en la UV.

Estudiants de primer curs del màster en Optometria Avançada i Ciències de la Visió (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9373 / 01.07.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 42099 / 01.07.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 20 de setembre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:

Contacte: María José Luque (maria.j.luque@uv.es)

Nomenament comissió avaluadora: Num. 45122 / 27.09.2022. Enllaç 

 Resolució de concessió: Num. 46205 / 18.10.2022. Enllaç

 

Dihuité Premi Demetrio Ribes

 Càtedra: Càtedra Demetrio Ribes
 Àrea de coneixement:                 Història, transport, enginyeria, arquitectura
 Destinataris:

Llicenciats, doctors, graduats i postgraduats de qualsevol disciplina (consultar bases).

 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9363 / 16.06.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 41517 / 16.06.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 7 de setembre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions: Nomenament jurat: Num. 44997 / 23.09.2022. Enllaç 
 Resolució de concessió: Num. 46737 / 27.10.2022. Enllaç

 

Cinquena Edició Premi Càtedra DEBLANC al millor projecte d'investigació

 Càtedra: Càtedra DEBLANC
 Àrea de coneixement:                 Economia, estadística
 Destinataris:
Investigadors ubicats en centres de la Comunitat Valenciana (consultar bases).
 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9362 / 15.06.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 41437 / 15.06.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 15 de setembre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 45884 / 10.10.2022. Enllaç

 

Cinquena Edició Premi Càtedra DEBLANC als millors TFG/TFM sobre detecció de delictes financers i blanqueig de capitals

 Càtedra: Càtedra DEBLANC
 Àrea de coneixement:                 Economia, estadística
 Destinataris:
Estudiants de universitats de la Comunitat Valenciana (consultar bases).
 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9361 / 14.06.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 41436 / 15.06.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 15 de setembre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 45885 / 10.10.2022. Enllaç

 

II Edició dels Premis als millors TFM sobre Transició Verda en Turisme. Cap a un turisme més sostenible

 Càtedra: Càtedra Nova Transició Verda
 Àrea de coneixement:                 Turisme, sostenibilitat, economia circular, transició ecològica
 Destinataris:
Estudiants de universitats públiques valencianes que hagen obtingut el títol de màster en 2022 (consultar bases).
 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9362 / 15.06.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 41387 / 15.06.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 30 de setembre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 50242 / 27.01.2023. Enllaç

 

II Edició dels Premis als millors TFG sobre Transició Verda en Turisme. Cap a un turisme més sostenible

 Càtedra: Càtedra Nova Transició Verda
 Àrea de coneixement:                 Turisme, sostenibilitat, economia circular, transició ecològica
 Destinataris:
Estudiants de universitats públiques valencianes que hagen obtingut el títol de màster en 2022 (consultar bases).
 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9360 / 13.06.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 41386 / 15.06.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 30 de setembre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 50241 / 27.01.2023. Enllaç

 

Sisena edició del Concurs de Fotografia del Paisatge Valencià

 Càtedra: Càtedra Participació Ciutadana i Paisatges Valencians - UV
 Àrea de coneixement:                 Geografia, medi ambient, disseny, fotografia
 Destinataris:
  • Estudiants i persones titulades de qualsevol de les universitats públiques valencianes. 
  • Estudiants i titulats de les Escoles d'Art i Superior de Disseny de la Comunitat Valenciana (EASD d'Alcoi, EASD d'Alacant, EASD de Castelló, EASD d'Orihuela i EASD de València). 
  • Estudiants i titulats de FP de Grau Superior de Comunicació, Imatge i So; i dels cicles formatius de Grau Superior de Fotografia, Il·lustració i Animació.
(consultar bases).
 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9355 / 06.06.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 40982 / 06.06.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 21 d'octubre de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 46960 / 04.11.2022. Enllaç 

 

Convocatòria Quart Premi Càtedra Cooperatives Agroalimentàries de la UV al millor TFG, TFM o Tesi Doctoral

 Càtedra: Càtedra Cooperatives Agroalimentàries de la Universitat de València
 Àrea de coneixement:                 Dret, Economia
 Destinataris: Estudiants o graduats de titulacions oficials de grau, màster o doctoral àrees jurídiques, fiscals o comptables (consultar bases).
 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9349 / 27.05.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 40821 / 01.06.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 30 de juny de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 43907 / 07.09.2022. Enllaç 

 

Convocatòria Premis Càtedra Ludificació i Govern Obert a la Ciutat de València (Àrea Antropologia de l'Educació)

 Càtedra: Càtedra Ludificació i Govern Obert a la Ciutat de València
 Àrea de coneixement:                 Antropologia
 Destinataris: Estudiants de titulacions oficials de grau i màster de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació (consultar bases).
 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: No.
 Publicació bases Tauler: Num. 40679 / 27.05.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 31 de maig de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió:  

 

Convocatòria Premis Càtedra Ludificació i Govern Obert a la Ciutat de València a les millors propostes d'anàlisi i visualització de dades de la Ciutat de València

 Càtedra: Càtedra Ludificació i Govern Obert a la Ciutat de València
 Àrea de coneixement:                 Enginyeria 
 Destinataris: Estudiants de titulacions oficials de grau i màster d'Enginyeria de la Universitat de València, individuals o en grup (consultar bases).
 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: No.
 Publicació bases Tauler: Num. 40376 / 24.05.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 31 de maig de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 44611 / 20.09.2022. Enllaç 

 

Convocatòria Premi de la Càtedra Ludificació i Govern Obert a la Ciutat de València a la millor proposta de portal participatiu de dades de la Ciutat de València

 Càtedra: Càtedra Ludificació i Govern Obert a la Ciutat de València
 Àrea de coneixement:                 Enginyeria 
 Destinataris: Estudiants de titulacions oficials de grau i màster d'Enginyeria de la Universitat de València, individuals o en grup (consultar bases).
 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: No.
 Publicació bases Tauler: Num. 40377 / 24.05.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 31 de maig de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:  
 Resolució de concessió: Num. 44610 / 20.09.2022. Enllaç 

 

Convocatòria IX edició dels Premis de la Càtedra Excel·lència i Desenvolupament en Emprenedoria: D’Estudiant a Empresari, Grup DACSA – Universitat de València

 Càtedra: Càtedra Excel·lència i Desenvolupament en Emprenedoria: D’Estudiant a Empresari, Grup DACSA – Universitat de València
 Àrea de coneixement:                 Economia. Finances.
 Destinataris: Estudiants o titulats de qualsevol de les titulacions oficials de grau i postgrau de la Universitat de València, en solitari o en grup (consultar bases).
 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9320 / 19.04.2022. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 39598 / 02.05.2022. Enllaç
 Present. instàncies: Fins al 30 d'abril de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:

Nomenament comissió de valoració (Tauler)

Candidatures finalistes (Tauler)

 Resolució de concessió: Num. 42398 / 09.07.2022. Enllaç

 

Convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a pràctiques acadèmiques externes en l'àrea de les finances, a través de la Càtedra de Finances Internacionals – Banc Santander​     

 Càtedra: Càtedra de Finances Internacionals - Banco Santander
 Àrea de coneixement:                 Economia. Finances.
 Destinataris: Estudiants de grau o màster UV en l'àrea de finances (consultar bases).
 Bases: Versió valencià (.pdf). Versió castellà (.pdf)
 Publicació bases DOGV: Num. 9232 / 10.12.2021. Enllaç a la publicació.
 Publicació bases Tauler: Num. 35972 / 10.12.2021. Enllaç
 Present. instàncies: De 11 de desembre de 2021 fins al 1 de març de 2022
 Documentació: Instància online (valencià) (castellà)
 Altres indicacions:
Obligatori omplir formulari Online en la plataforma de Beques Santander.
Informació sobre pràctiques extracurriculars en ADEIT (Web)
 Resolució de concessió: Num. 40722 / 30.05.2022. Enllaç