University of Valencia logo Logo Logo del portal

Formació contínua PDI

Title Aimed at Date and schedule Place Modality Hours Programme
La redacció d'articles científics PDI   SFPIE Presencial 10 Més informació
Elaboració del projecte docent PDI   SFPIE Presencial 15 Més informació
Elaboració de projectes europeus PDI   SFPIE Presencial 15 Més informació
Revistes en obert: OJS, DOI PDI   SFPIE Presencial 10 Més informació
Els resultats de la investigació: la difusió científica; la difusió en accés obert PDI   SFPIE Presencial 15 Més informació
Introducció a la presentació d'articles científics en anglès PDI   SFPIE Presencial 15 Més informació
Utilització de la web 2.0 per a la investigació: Mendeley, Refworks, ResearcherID, repositoris d'investigació temàtics… PDI   SFPIE Presencial 20 Més informació
Anàlisi estadística amb SPSS (Avançat) PDI   SFPIE Presencial 15 Més informació
Els estudiants universitaris: estratègies d'aprenentatge i formatives. Metodologies per a l'excel•lència PDI   SFPIE Presencial 15 Més informació
La motivació i el programa docent PDI   SFPIE Presencial 12 Més informació
Disseny i ús eficaç de rúbriques en la Universitat: Una eina per a integrar ensenyament, aprenentatge i avaluació PDI   SFPIE Presencial 10 Més informació
Avaluació amb TIC: Aula Virtual (mòduls de Tasques, Fitxes i Qüestionaris) i Respondus PDI   SFPIE Presencial 18 Més informació
Com utilitzar amb efectivitat la pissarra digital interactiva? Introducció a l'ús de la pissarra digital: eines i aplicacions PDI   SFPIE Presencial 15 Més informació
Creació i disseny de llibres docents digitals: una introducció PDI   SFPIE Presencial 15 Més informació
Curs de Screenflow per a la innovació educativa PDI   SFPIE Presencial 10 Més informació
La tasca amb TIC: eines i estratègies per a fomentar la motivació de l'alumnat PDI   SFPIE Presencial 12 Més informació
Eines lliures de gestió de vídeo digital. Aplicació a la docència PDI   TAU Presencial 15 Més informació
Innovar en Educació Universitària: com dissenyar projectes d'innovació docent PDI   SFPIE Presencial 10 Més informació
Com gestionar les emocions amb eficàcia. Aplicacions al desenvolupament personal i professional amb el Behavioral Modelling PDI  26, 27, 29/05/2013: (16-20 h) Aula 2.1 del SFPIE Presencial 12 Més informació
Negociació i tècniques de resolució de conflictes PDI amb càrrec acadèmic

6, 8, 13 i 15 de maig (els tres primers dies de
10.00 a 14.00 i l'últim de 10.00-13.00h).

SFPIE Presencial 15 Més informació
Gestió d'equips i lideratge. Habilitats i competències directives en l'Educació Universitària PDI amb càrrec acadèmic  17, 19, 24 i 26 d'abril (els
tres primers dias de 10.00 a
14.00 i l'últim de 10.00-
13.00h)
SFPIE Presencial 15 Més informació
El projecte Campus Sostenible de la UV: sostenibilitat en els campus i en la formació universitària PAS/PDI   SFPIE Presencial 15 Més informació