University of Valencia logo Logo Logo del portal

Competències Digitals - Setembre 2020

Des del dia 23 a les 10 hores i fins al 28 de setembre a les 14 hores estarà oberta la inscripció a una nova convocatòria de cursos que el Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius, a través del SFPIE, ha organitzat per a atendre algunes necessitats formatives específiques del seu personal en aquesta situació de “nova normalitat”.

Els cursos incideixen en la formació i especialització en competències digitals. Hi ha cursos per a PDI i altres per a PDI-PAS. La major part es realitzaran en modalitat online (tant síncrona com asíncrona) a excepció d'un d'ells que es realitzarà en format presencial.

Les accions formatives per a PAS són les següents:

Per a més informació poden fer clic en els enllaços vinculats a cadascuna d'aqueixes fitxes.

Cronograma segons dia d'inici dels cursos ofertats, ací.

Inscripció per a PAS:

https://ir.uv.es/0PrHiqk

---------------------------------

Competències digitals PAS- Edició Juliol

Des del día 6 a les 10 hores i fins al 8 de juliol a les 14 hores estarà oberta la inscripció a tres cursos que el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa ha organitzat per a atendre algunes necessitats formatives especifiques del seu personal. Aquesta formació es realitzara durant el mes de juliol.

L'acció oberta a PAS és la següent:

  1. Office365 a la Universitat de València. Espais i eines per al teletreball (Valencià) -PAS/PDI

Inscripció per a PAS:

https://ir.uv.es/0PrHiqk