Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Arqueologia Logo del portal

Arqueologia, una ciència cultural

piramides

L'arqueologia és una ciència autònoma i multidisciplinària que mitjançant l'ús de materials antics i aplicant una metodologia especialitzada ha permès i permet realitzar descobriments sobre esdeveniments i societats passades.

23 de de novembre de 2015

Parlem d'una ciència la qual el seu objectiu és la reconstrucció no solament de jaciments o pobles antics, sinó de les societats que en ells s'assentaven. Això s'aconsegueix mitjançant l'ús de les restes materials que aquestes societats van deixar i s'han conservat al llarg del temps. Un cúmul de peces que col·locades correctament permeten descobrir històries oblidades, formes de vida, esdeveniments i cultures mortes, o de vegades no tan mortes.

Es tracta de dur a terme un treball científic amb determinades maneres d'emanar; seguint un procés dividit en diverses fases i adequant-se a la situació i a la particularitat de cada estudi realitzat, això és la prospecció, l'excavació i el treball de laboratori. La prospecció va associada a un treball de cerca; els experts en arqueologia analitzen un lloc concret el qual és triat seguint una sèrie de criteris bàsics, amb la intenció de trobar elements o objectes que indiquen que en aquest emplaçament existeix un jaciment. La prospecció pot venir donada per diferents motius i la manera de procedir en cada cas és ben diferent. El primer cas és el d'urgència, és a dir, el projecte comença perquè es va a realitzar una construcció en poc temps i en el cas que hi haja un jaciment, aquest quedaria reduït amb l'inici de l'obra. El segon cas és el de recerca, que té com a fi conèixer o descobrir algunes dades que ajuden a completar llacunes d'informació existents al llarg de la història. I en tercer lloc, existeix la prospecció de patrimoni, que és aquella realitzada amb la finalitat de promoure la cultura i la interacció de les persones amb aquesta, a més, es pretén incrementar també els punts d'atracció sobre un determinat territori. En quant a l'excavació és la fase més delicada de l'arqueologia, ja que s'extreuen de la seua tomba original tots els objectes del jaciment per ser utilitzats en la tercera fase, el treball en laboratori, on mitjançant l'estudi i l'anàlisi d'aquests objectes es podran treure les conclusions sobre el jaciment.

L'arqueologia, malgrat definir-se com una ciència autònoma, necessita que els arqueòlegs realitzen una enorme quantitat d'esforços multidisciplinaris per poder obtenir un resultat eficaç en el seu treball, és a dir, necessiten estar en contacte amb altres ciències relacionades amb la matèria, entre elles la geologia, l'etnologia, la geografia, la numismàtica, la geologia o l'antropologia.

Parlem per tant d'una ciència que mitjançant l'ús d'una metodologia específica aconsegueix reconstruir el passat en el present, permetent així que puguem conèixer l'esdevenir històric que ha sofert la humanitat fins a arribar al punt en el qual ens trobem. D'una banda ajuda a entendre per què i promou així la possibilitat d'ús d’aquestes cultures adaptant-les a la societat actual.

Etiquetes Arqueologia