Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Arqueologia Logo del portal

El Màster en Arqueologia es proposa atendre la demanda professional i investigadora en les distintes especialitats arqueològiques, proporcionant les eines metodològiques i teòriques necessàries tant pel que fa al reconeixement i classificació de materials, com a l’activitat de camp, laboratori i posterior tractament de dades. Amb aquesta finalitat, el màster compta amb la participació de professorat universitari acreditat per una llarga trajectòria d’investigació, la direcció de nombrosos projectes competitius i excavacions arqueològiques, i compta igualment amb la col·laboració de diversos professionals amb una àmplia experiència en els diversos camps de l’activitat arqueològica, incloent-hi la valoració i difusió dels resultats en el vessant museístic.

El màster facilita també l’accés al programa de doctorat en Geografia i Història del Mediterrani, des de la Prehistòria fins l'Edat Moderna, que integra activitats formatives encaminades a fomentar el desenvolupament de les principals línies d’investigació integrades en aquesta àrea.

ACCEDIR A LA GUIA DOCENT 2018-2019

ACCEDIR A LA GUIA DOCENT 2019-2020

ACCEDIR A LA GUIA DOCENT 2020-2021

ACCEDIR A LA GUIA DOCENT 2021-2022

ACCEDIR A LA GUIA DOCENT 2022-2023

ACCEDIR A LA GUIA DOCENT 2023-2024

BAREM 2020-2021