Universitat de ValènciaMàster Universitari en Arqueologia Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 38

Crèdits optatius: 12

Treball fi de màster: 10

Codi titulació: 2143

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: ARTS I HUMANITATS

Web específica del màster: www.uv.es/master-arqueologia

Places ofertes de nou ingrés: 25

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2024-2025]:
35.34€

Centre de gestió: Facultat de Geografia i Història

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Oreto García Puchol (Directora)
Joan Emili Aura Tortosa
Yolanda Carrión Marco
Agustín Diez Castillo
Ivan Fumadó Ortega
Gianni Gallello
Sonia Machause López
María José Miguel Jarque (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El Màster en Arqueologia es proposa atendre la demanda professional i investigadora en les distintes especialitats arqueològiques, proporcionant les eines metodològiques i teòriques necessàries tant pel que fa al reconeixement i classificació de materials, com a l’activitat de camp, laboratori i posterior tractament de dades. Amb aquesta finalitat, el màster compta amb la participació de professorat universitari acreditat per una llarga trajectòria d’investigació, la direcció de nombrosos projectes competitius i excavacions arqueològiques, i compta igualment amb la col·laboració de diversos professionals amb una àmplia experiència en els diversos camps de l’activitat arqueològica, incloent-hi la valoració i difusió dels resultats en el vessant museístic. El màster facilita també l’accés al programa de doctorat en Prehistòria i Arqueologia del Mediterrani, que integra activitats formatives encaminades a fomentar el desenvolupament de les principals línies d’investigació integrades en aquesta àrea.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Programa de Doctorat en Geografia i Història del Mediterrani des de la Prehistòria a l'Edat Moderna

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Oreto.Garcia@uv.es