Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Arqueologia Logo del portal

El Màster en Arqueologia de la Universitat de València començà a impartir-se el curs 2009-2010, una vegada es va obtindre la verificació del seu pla d’estudis per part del Consell d’Universitats, previ informe positiu de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, i acordat el caràcter oficial del títol pel Consell de Ministres de 4 de Juny de 2010 (publicat en BOE de 28 de Juny de 2010).

Per al curs 2012-2013, tant l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) com l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP), emeten el seu informe favorable a una modificació de l’estructura del pla d’estudis del Màster en Arqueologia.
 

Dades dels cursos anteriors:

Primera Edició: curs 2009-2010

Segona Edició: curs 2010-2011

Tercera Edició: curs 2011-2012

Quarta Edició: curs 2012-2013 (documentació en procés de preparació)