Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Arqueologia Logo del portal

Recordem l’excavació Arqueològica en Agres 2014

Agres, por tripadvisor

L'excavació del jaciment de la Mola d'Agres que es recull al vídeo correspon a la campanya de 2014, finançada per la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. Va estar dirigida per Elena Grau i Jose Luis Peña, els dos professors del Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de València.

25 de d’abril de 2016

L'excavació del jaciment de la Mola d'Agres que es recull al vídeo correspon a la campanya de 2014, finançada per la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. Va estar dirigida per Elena Grau i Jose Luis Peña, els dos professors del Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de València. Els components de l’excavació que van participar son estudiants del Grau en Història, del Màster en Arqueologia i de Doctorat de nostra Universitat.

Entre els resultats més significatius podem assenyalar la confirmació de nivells d'ocupació del poblat des de l'Edat del Coure  i continuació durant l'Edat del Bronze, així com la presencia de restes d'èpoques més modernes, com és el cas del període andalusí i el període modern, que trencaren algunes estructures prehistòriques.

Els objectius de la campanya varen ser la continuació de l'excavació del poblat de la Mola d' Agres a fi de completar la informació  que es tenia sobre la seua ocupació. Després d’una gran feina i una gran participació es van trobar un gran nombre d’elements que van permetre traure algunes conclusions. Entre els resultats més significatius podem assenyalar la confirmació de nivells d'ocupació del poblat des de l'Edat del Coure  i continuació durant l'Edat del Bronze, així com la presencia de restes d'èpoques més modernes, com és el cas del període andalusí i el període modern, que trencaren algunes estructures prehistòriques. Aquest jaciment s'estudia des de una perspectiva més be interdisciplinària i es varen recollir mostres de materials per a continuar els anàlisis arqueobotànics, arqueozoologics, sedimentològics i arqueològics (ceràmics, lítics) , així com documentació gràfica  (dibuixos i fotografies) per a realitzar la planimetria del jaciment.

El vídeo que destaquem en aquesta entrada el va fer un estudiant del Màster en Arqueologia del  curs 2013-14 el qual s’anomena Francisco Vioque. Aquest alumne va anar a excavar amb la resta del equip durant la campanya de setembre de 2014 per a realitzar el mòdul de les pràctiques externes que inclou el màster. Aquest estudiant va fer el seu TFM sobre les aplicacions dels Drons en Arqueologia i va aprofitar alguna de les gravacions per a fer aquest vídeo. Un recull d’experiències que mostren la gran tasca de la arqueologia, la bellesa d’aquesta professió i els moments que es viuen en una excavació, es per aquest motiu que el Departament de Prehistòria i Arqueologia va considerar adequat, amb la conformitat del alumne, incloure el vídeo en la web del Departament.

Torna a veure el video fent clic ací