Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Ciències Actuarials i Financeres Logo del portal

Per a donar resposta a les necessitats del col·lectiu d'estudiants que compatibilitzen els seus estudis amb alguna activitat laboral, s'ha dissenyat un pla de treball amb menor dedicació i que consistix a cursar 30 crèdits ECTS per curs els dos primers anys. La resta del programa consistiria a cursar 25 crèdits el tercer any per a finalitzar l'últim amb 35. Es dóna la circumstància que una part dels estudiants a temps parcial estan desenrotllant la seua activitat professional en el sector financer o assegurador, per la qual cosa les pràctiques externes podrien ser reconegudes, la qual cosa suposaria un nombre de crèdits efectiu de 21 crèdits.