Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Ciències Actuarials i Financeres Logo del portal

Antecedents

El Màster de Ciències Actuarials i Financeres representa una transformació de la titulació de segon cicle i del mateix nom impartida per la Facultat d´Economia de la Universitat de València des del curs 1999-2000.

Després del procés de Bolonya, que va representar la transformació dels estudis d'ensenyament superior en Graus i estudis de Màster, es va optar per la categoria de Màster donat l'elevat nivell de coneixements específics requerits per a satisfer les necessitats i demandes de les empreses i dels sectors implicats.

Tal opció ha sigut avalada per l'Institut d'Actuaris Espanyols (IAE) en reconèixer que el títol de Màster en Ciències Actuarials i Financeres de la Universitat de València habilitarà per a l'exercici professional com ho feia l'anterior llicenciatura.