Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Ciències Actuarials i Financeres Logo del portal

El perfil que es considera idoni per a accedir al màster és el d'un alumnat que haja cursat estudis superiors relacionats amb l'economia, especialment en el camp de les finances i les assegurances, com per exemple les titulacions de llicenciatura en Economia o Administració i Direcció d'Empreses, diplomatura en Ciències Empresarials o l'anterior llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials. També els títols equivalents de grau o possibles nous títols de grau en Finances, Assegurances, Finances i Comptabilitat, Finances i Assegurances, etc.
Un altre dels perfils que es considera adequat és el d'aquelles titulacions que proporcionen una formació sòlida en tècniques matemàtiques i/o estadístiques, ja que el màster conté un component elevat d'aquestes matèries. En conseqüència, les titulacions d’origen podrien ser les de llicenciatura, diplomatura o grau en Física, Matemàtiques o Estadística i també algunes enginyeries.
Sense limitar les possibilitats d'accés a una o diverses titulacions, es recomana una formació quantitativa i/o econòmica, ja que els objectius formatius del màster consisteixen en la capacitació per a la correcta valoració i gestió de tot tipus de riscos. En conseqüència, l'alumnat que hi accedisca haurà de sentir interès tant pels temes financers en el seu sentit més ampli com per les tècniques matemàtiques i estadístiques que fan possible el seu tractament.