Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió Logo del portal

Beques AECA

El Màster està adscrit al Programa de Beques AECA (Associació Espanyola de Comptabilitat i Auditoria de Comptes). Tots els estudiants matriculats en el Màster rebran durant el curs la informació i serveis oferts per l'associació als socis d'AECA a través de la seva subscripció digital. A més, els estudiants tenen la possibilitat d'assistir a determinats seminaris de formació, jornades i altres reunions organitzades per AECA, d'acord amb la disponibilitat de places existent en cada moment.

Asociació Española de Contabilitat i Administració de Empresas