University of Valencia logo Logo Master's Degree in Data Science Logo del portal

Suport a la investigació clínica amb una base de dades de cures intensives

Reunir dades clíniques d’al voltant de 40.000 pacients podria millorar enormement la investigació i les decisions sobre les cures intensives.

19 july 2016

*Notícia traduïda de MIT News

Les decisions sobre cures intensives en les Unitats de Cures Intensives (UCIs) les prenen els doctors basant-se en dècades d’estudis i assatjos clínics per informar-se sobre els tractaments més efectius per aquests pacients. No obstant, la quantitat d’evidències que suporten les decisions clíniques és extremadament baixa. Un estudi recent ha evaluat set intervencions en la UCI i únicament ha trobat una que haja tingut beneficis per al pacient, mentre les altres no han tingut cap efecte ni tampoc han causat cap perjudici.

Milers de medicaments i intervencions s’utilitzen i realitzen habitualment en la UCI amb un incontable nombre de interaccions entre ells. A més, la demografia i genètica dels pacients té un paper important en decidir quins tractaments són òptims. Les constants vitals i el sèrum sanguini dels pacients estan normalment monotoritzats, de vegades contínuament i, per això, l’ambient de la UCI és molt complex. La funció del professional sanitari és sintetitzar este aluvió de dades en un tractament útil, i no es tasca fàcil.

L’escassetat de dades clíniques sobre casos ben curats es cita normalment com el principal repte a l’hora de realitzar una investigació. Es necessita un nou enfocament sobre la generació de coneixements, que siga més eficient i progresse més ràpid que els estudis anteriors.

Investigadors del Laboratori de Fisiologia Computacional-MIT han pres un enfocament alternatiu a la investigació clínica i han publicat lliurement dades de la UCI per a que arriben a tots els investigadors amb l’objectiu de reunir i aportar informacio sobre el procés de generació de coneixement. Gràcies a aquest treball, els investigadors poden provar hipòtesis amb dades reals de pacients admesos en el Centre Mèdic Beth Israel Deaconess en Boston, Massachusetts.

“Un dels majors reptes en l’atenció mèdica és l’accés a les dades”, diu Alistair Johnson, un postodctorat de l’Institut de Ciències Mèdiques en Enginyeria del MIT i autor d’un article recentment publicat sobre Dades Científiques que descriu aquestes dades. “Es necessita aprovació ètica, ajuda del departament de Tecnologies de la Informació, coneixements tècnics i clínics. Hem tingut en compte tot això”.

La base de dades, Medical Information Mart for Intensive Care (MIMIC), alberga dades sobre al voltant de 40.000 pacients admesos en UCIs en el Centre Mèdic Beth Israel Deaconess des de l’any 2000. Les dades es desidentificaren per ajustar-se a la Llei de Transferibilitat i Responsabilitat del Segur Sanitari, i aquells investigadors que estiguen interessats hauran de signar un acord sobre l’ús de les dades prometent que no les usaran per a cap fi il·lícit, entre altres garanties. Les dades compilades inclouen constants vitals, medicacions, medicions de laboratori, observacions i notes dels professionals sanitaris, balanç de líquids, codis de procediment, codis de diagnòstic, informes d’imatges, duració de l’estància hospitalària, dades de supervivència i altres.

A més de facilitar les dades, el laboratori ha creat un repositori de codi obert per a permetre als investigadors desenvolupar i reutilitzar el codi analític de forma col·laborativa. Tom Pollard, un dels co-autors de l’article, apunta que quan les dades i el codi es comparteixen de forma conjunta, els estudis es tornen completament reproduïbles, i diu que la col·laboració és la clau del coneixement avançat. “Compartir aquest codi i aquestes dades ajuda a avançar el treball dels investigadors de tot el món, des d’estudiants de primer any fins acadèmics experimentats. Creïem que junts podem aconseguir molt més del que podríem fer en grups tancats”.