Logo de la Universitat de València Logo Màster en Direcció i Gestió de l'Activitat Física i l'Esport Logo del portal

Descripció i característiques

L'oferta formativa del màster “Direcció i gestió de l'activitat física i l'esport” es compon d'un total de 5 mòduls, dels quals 3 són obligatoris i 2 optatius, a més d'un treball de finalització de màster de 12 crèdits. Estan agrupats tal com es detallen a continuació:

  • M1: Planificació i Gestió de l'Activitat Física i l'Esport (12 ECTS).
  • M2: La gestió de la qualitat en centres i serveis esportius (10 ECTS)
  • M3: Gestió de recursos en Activitat Física i esport (12 ETCS)
  • M4: La recerca i el coneixement científic en direcció i gestió de l´Activitat Física i l'Esport (14 ECTS optatius)
  • M5: Pràctiques Externes (14 crèdits ECTS optatius)
  • Treball fi de màster (12 ECTS)