Logo de la Universitat de València Logo Màster en Direcció i Gestió de l'Activitat Física i l'Esport Logo del portal

Antecedents

Des de l'últim terç del segle XX les Ciències de l'Activitat Física i l'esport han començat a generar coneixement propi que no només és emprat pels nostres egressats, sinó que aporten solucions a altres àmbits professionals. Això és a causa de la gran aplicabilitat del coneixement científic del nostre camp a la vida quotidiana de les persones, bé sigui per millorar la seva qualitat vida, prevenir i tractar malalties, millorar l'educació, regular i controlar l'entreteniment i rendiment esportius o per millorar la gestió de l'activitat física i l'esport. Així ho indica el creixent nombre de revistes dins de la categoria de Ciències de l'Esport del Science Citation Index que en 2009 comptava amb 71 publicacions periòdiques ( http://sauwok.fecyt.es/admin- apps/JCR/JCR ).

Per aquest motiu considerem d´interès proposar el present màster en “Direcció i gestió de l'Activitat Física i l'Esport”, que té com a precedents més propers el màster de “Recerca i intervenció en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport”, en el qual existia un mòdul de recerca aplicada amb 6 crèdits de gestió de l'esport i el Màster Interuniversitari en “Direcció d'organitzacions i instal·lacions de l'Activitat Física i de l'Esport”, en el participa la Universitat de València. La demanda d'estudiants de postgrau en gestió de l'activitat física i l'esport i la creixent importància d'aquesta parcel·la en la societat necessitava la implantació d'aquest màster específicament a la Universitat de València. Així, doncs, a la primera edició de 2013/14 es matricularem 32 alumnes, cobrin-se totes les places.

Un altre antecedent d'aquest màster a la nostra universitat és el programa de doctorat 987- 122 A “Educació Física i Esports” actiu des de 1999. Aquest programa va despertar una gran demanda entre els potencials estudiants del nostre entorn en explicar, segons el Servei d'Informàtica de la Universitat de València, amb una mitjana anual de 50 sol·licituds i una matrícula mitjana anual de 22 estudiants. A més, la seva productivitat ha resultat en 49 DEAs i 28 tesis doctorals defensades fins al moment, tal com indiquen les dades registrades en el Departament d'Educació Física i Esportiva.