Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Gestió de Negocis Internacionals (iMBA) Logo del portal

Crèdits del títol: 90

Crèdits obligatoris: 30

Crèdits optatius: 30

Treball fi de màster: 30

Codi titulació: 2268

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/imba

Places ofertes de nou ingrés: 40

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
65,25 €

Excepcions al preu del crèdit Estudiants que cursen l'especialització en la Universitat de València: 83,90 € / crèdit Un dels semestres s’ha de realitzar obligatòriament en una universitat de la xarxa IBSA diferent de la UV. Per tant, consulta les taxes que addicionalment caldrà abonar en: https://www.ibsa-master.com/application/tuition-fees.html

Centre de gestió: Facultat d'Economia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Enrique Bigné Alcañiz (Codirector)
Carmen Pérez Cabañero (Codirectora)
Marta Frasquet del Toro
Elisabet Mora Pérz
Mª Carmen Saorín Iborra
Martina González-Gallarza Granizo
Verónica Rivero Sanchis (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: En el món dels negocis, també en l’economia en general, els temes són abordats a un nivell global. La globalització pot definir-se com la integració de països i pobles del món que s’ha aconseguit gràcies a l’enorme reducció dels costos de transport i comunicació i la ruptura de les barreres a la lliure circulació entre les fronteres de béns, serveis, capital, coneixement i (en menor mesura) persones. Aquesta globalització ha provocat una evolució en la manera de concebre la pràctica dels negocis en un entorn cada vegada més competitiu. El que abans denominàvem comerç internacional ara és internacionalització de les empreses, atès que les relacions entre les entitats econòmiques tracten de buscar els acords a llarg termini més que basar-se en la competència a curt termini. Per tant, en implicar el món dels negocis la gestió simultània en molts països, els esdeveniments que tenen lloc en un d’ells són també rellevants per al funcionament de les empreses d’altres. L’iMBA vol dotar els seus graduats d’una formació en què els aspectes globals siguen considerats a l’hora de prendre decisions de negocis. La comprensió de la diversitat econòmica i cultural es converteix en aquest màster en una cosa tan important com les habilitats professionals o de gestió. Els graduats de l’iMBA acabaran ocupant llocs de treball en què són essencials la mobilitat i la ràpida adaptabilitat als canvis de l’entorn, i per a això se’ls ha de formar. L’iMBA ofereix aquesta experiència forçant la mobilitat entre les diverses universitats i permetent conèixer la manera de ser i de treballar d’estudiants de races i cultures molt diverses.

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: postgraueconomia@uv.es