Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Gestió de Negocis Internacionals (iMBA) Logo del portal

iMBA a la Universitat de València

Des de la primavera de 2004, la Facultat d'Economia de la Universitat de València ha oferit el Màster oficial en Gestió de Negocis Internacionals (iMBA) com a membre de la International Business School Alliance (IBSA). Aquesta Alliança va ser establerta el 2003 i és una xarxa creixent d'escoles de negocis d'orientació internacional.

Els estudiants rebran un doble premi de màster, ja que és obligatori per a estudiar en dos països diferents dins de la xarxa IBSA d'institucions durant un any acadèmic. Aquest és un programa de jornada completa per a graduats en empresa i tota instrucció té lloc íntegrament a través de l'anglès.

El programa iMBA ofereix una experiència d'aprenentatge única dissenyada pensant tant en les necessitats d'estudiants com en les oportunitats dels graduats. Va més enllà d'abordar les qüestions comercials entre països, fomentant l'anàlisi crític d'allò que fa que una empresa siga competitiva en el context internacional.

El programa iMBA té com a objectiu formar els estudiants:

  • Per a les regles de lideratge on els temes globals són de summa importància en el procés de presa de decisions.
  • Per a postures on una consciència de diversitat econòmica i cultural és tan important com les habilitats professionals de gestió.
  • Per a les situacions que canvien ràpidament, on la capacitat d'adaptar-se amb rapidesa pot servir per a distingir entre l'èxit o el fracàs comercial.
  • Per a oportunitats de carrera on es requereixen habilitats bilingües o multilingües.

Reconeixement

El Màster Oficial ha estat reconegut com un "Grup d'Innovació" de la Universitat de València-Unitat d'Innovació Educativa.

Troba més informació a la pàgina del Servei de Postgrau de la Universitat de València