Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Gestió de Negocis Internacionals (iMBA) Logo del portal

L’alumne pot optar per realitzar l’estada a l’estranger durant el segon i tercer quadrimestres, és a dir, cursar a la Universitat de València els 30 crèdits del mòdul obligatori 1, que és format per 6 matèries/assignatures (Planificació global de negocis, Estratègies de màrqueting global, Anàlisi estratègica global, Gestió de recursos humans en contextos globals, Finances internacionals i Dret empresarial internacional) i a l’estranger els 60 crèdits restants, o viceversa, és a dir, realitzar el primer quadrimestre a l’estranger i el segon i tercer a la Universitat de València. Les universitats que participen en el programa de mobilitat són les pertanyents a l’aliança IBSA (International Business School Alliance), que actualmente son: Bremen University of Applied Sciences (Alemanya); Institute of Business Studies, Moscow (Rússia); University of North Carolina Wilmington (EUA); University of Hertfordshire (RU); ESSCA School of Management Paris (França).

És obligatori cursar el primer i segon semestre en dues universitats diferents d'entre les que participen en aquest programa.