Universitat de valènciaUJIMàster Universitari en Gestió de la Qualitat Logo del portal

Antecedents

A nivell acadèmic la gestió de la qualitat s’ha consolidat com disciplina científica. Com a tal, és estudiada en escoles de negoci i universitats de tot el món. Hi han nombroses revistes científiques especialitzades en esta disciplina com Total Quality Management & Business Excellence, International Journal of Quality and Reliability Management i Quality Progress, i també investigacions relacionades amb la gestió de la qualitat són publicades en prestigioses revistes generalistes de management como Strategic Management Journal, Academy of Management Review i Journal of Management entre altres. També és freqüentment objecte d’estudi en congressos internacionals de management i organització d’empreses.

Des de la perspectiva del seu impacte social y econòmic, l’aplicació creixent de la gestió de la qualitat per part de les organitzacions de països desenvolupats i amb economies emergents s’ha convertit en un dels motors de la seua competitivitat. A més, en Europa s’ha estés no sòls en les empreses privades sinó també, en los últims anys, en sectors com són els serveis de salut, universitats i centres educatius, així com l’administració pública. La major difusió en l’àmbit d’aplicació de la gestió de la qualitat ens dóna una primera idea de la potència i utilitat d’aquesta forma de gestió i, com a conseqüència, de l’existència d’oportunitats professionals en este camp, el que està en íntima relació amb l’existència de demanda pel postgrau que ací presentem.

La difusió de l’aplicació de la gestió de la qualitat s’ha facilitat i estimulat enormement per l’aplicació del estàndard de referència conegut com Norma ISO 9001. Este model, orientat a facilitar la implantació d’un sistema de gestió que facilite la millora continua i la satisfacció del client, s’està convertint en un requisit imprescindible perquè les organitzacions puguen participar en els mercats desenvolupats tant a nivell nacional com internacional, sobre tot quant es tracta de subministrar béns i serveis a altres organitzacions.

D’altra banda, en Europa destaca també la labor realitzada per l’European Foundation for Quality Management que, a partir del Model EFQM d’Excel·lència, ha aconseguit que es conega i aplique àmpliament el seu enfocament avançat de gestió de qualitat total. Aquest enfocament incorpora una perspectiva estratègica que subratlla la importància de la satisfacció del client, el lideratge, els recursos humans, i la millora dels processos i el disseny de productes. Els avantatges que es deriven de la seua aplicació són millores en l’atenció al client, major capacitat directiva, més compromís de directius i empleats, i major consideració de la importància de l’aprenentatge, indispensable per la millora continua.

El model de gestió de la qualitat total proposat per l’EFQM inclou pràcticament tots els aspectes més rellevants de la direcció de l’empresa, i permet a més a més connectar la gestió de la qualitat amb la gestió de la innovació, amb la gestió del coneixement i amb els aspectes mediambientals i de responsabilitat social corporativa. Precisament estos aspectes estan en la perspectiva més avançada de la gestió de la qualitat.

En el màster que presentem abordem aquesta perspectiva avançada de la gestió de la qualitat, que, sense renunciar al estudi i pràctica de les eines més tradicionals, integra la seua dimensió estratègica i organitzativa, i els seus aspectes humans, mediambientals i les seues connexions amb la innovació i el coneixement.