Universitat de valènciaUJIMàster Universitari en Gestió de la Qualitat Logo del portal

Objetiu del màster

La necessitat de professionals especialitzats en gestió de la qualitat no és exclusiva d’empreses privades; l’extensió d’aquesta forma de gestió a tot tipus d’organitzacions requerix d’assessors, directius y tècnics que dominen esta disciplina per poder cobrir les seues necessitats. En este sentit la missió de este màster queda definida de la següent forma:

“El compromís en la formació especialitzada en el àmbit de la gestió de la qualitat des d’una perspectiva avançada, de forma que es responga a la necessitat social d’especialistes amb una sòlida formació per la pressa de decisions orientada a la qualitat de processos, productes i serveis, i la qualitat de la pròpia gestió, així com per la anàlisis i l’assessoria en esta disciplina”.

Per fer realitat esta missió ens plantegem els següents objectius generals:

  • La formació d’especialistes capaços d’implantar i gestionar, en qualsevol tipus d’organització, un sistema de gestió de la qualitat, ja siga a partir d’un model de referència com la ISO 9001:2008 o d’un model més ampli com el Model EFQM de Excel·lència.
  • La formació de tècnics que estiguen en condiciones de contribuir a que les organitzacions de hui en dia puguen competir a través d’estratègies basades en la qualitat, tant de productes i serveis como de processos, recolzant per a això a l’alta direcció de l’organització així com a la resta de departaments i àrees funcionals de la companyia.
  • La capacitació de persones que estiguen en condiciones d’integrar el sistema de gestió de la qualitat amb altres sistemes de gestió que ja pogueren estar implantats o que es puguen implementar en l’organització com el sistema de gestió mediambiental, el sistema de gestió del coneixement o el sistema de prevenció de riscos laborals.