University of Valencia logo Logo Master's Degree in Human Rights, Democracy and International Justice Logo del portal

Les funcions dels coordinadors de mòduls són les següents:
 
- Assegurar la coherència dels continguts proposats pels diferents professors que participen en cada mòdul;
- Crear exercicis, supòsits o casos que impliquin a totes les àrees;
- Fomentar la utilització de tècniques d'innovació docent;
- Harmonitzar els sistemes d'avaluació.
 
Mòdul I. Perspectives Històriques, Teòriques i Metodològiques
Coordinadora: Maria José Añón Roig
 
Mòdul II. Garanties Jurídiques dels Drets Humans
Coordinador: Rosario Serra Cristóbal
 
 Mòdul IV. Multiculturalisme, Globalització i Ciutadania
Coordinador: Prof. Jose A. García Saez Departament de Filosofia del Dret i Política Institut de Drets Humans Universitat de València j.antonio.garcia@uv.es Ext. 28585
 
 
 
Mòdul V. Justícia Internacional i Drets Humans
Coordinadora: Cristina García Pascual
 
Mòdul VII. pràctiques Externes
Coordinador: Ricardo Juan Sánchez
 
  Mòdul VIII. clínica Jurídica
Coordinadores:
1. Prof. Jose A. García Saez   j.antonio.garcia@uv.es Ext. 28585
 
2. Prof. Andrés Gascón..
 
 
Mòdul IX. Treball Fi de Màster
Coordinador: Sergio Villamarín Gómez