Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació Biomèdica Logo del portal

Descripció i característiques

La recerca biomèdica és un element transcendental per incrementar el benestar socioeconòmic i la sostenibilitat i millorar la qualitat i expectativa de vida de la ciutadania ja que: permetrà obtenir nou coneixement per aplicar-ho a una millora de la prevenció i el diagnòstic de les malalties; una major seguretat en l'aplicació de fàrmacs i teràpies i un augment de l'eficiència en la utilització dels recursos de salut. Una millor posició a l'àrea de la recerca en salut només vindrà determinada per la possibilitat d'oferir línies de recerca biomèdica en tecnologies farmacèutiques i en tecnologies i ciències de la salut d'alta qualitat, globals, multidisciplinàries i integrades, amb col·laboració entre investigadors i equips bàsics, clínics, de salut pública, salut laboral i salut ambiental propers a la realitat assistencial i clínica, orientats a la resolució de problemes.