Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació Biomèdica Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 15

Crèdits optatius: 30

Treball fi de màster: 15

Codi titulació: 2137

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Web específica del màster: www.uv.es/master-investigacion-biomedica

Places ofertes de nou ingrés: 35

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Medicina i Odontologia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Mª Francisca Abad García (Co-Directora)
Rosa Zaragozá Colom (Co-directora)
Juan José Camarena Miñana
Sergio Martínez Hervás
Carolina Ortega Azorín
Federico Vicente Pallardó Calatayud
Antonio Silvestre Muñoz
Mª Vicenta Alandi Palanca (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: La investigació biomèdica és un element transcendental per a incrementar el benestar socioeconòmic i la sostenibilitat i millorar la qualitat i expectativa de vida de la ciutadania, ja que permet obtenir: nous coneixements que després són aplicats a una millora de la prevenció i el diagnòstic de les malalties; més seguretat en l’aplicació de fàrmacs i teràpies i un augment de l’eficiència en la utilització dels recursos de salut. Una millor posició en l’àrea d’investigació en salut només estarà determinada per la possibilitat d’oferir línies d’investigació biomèdica en tecnologies farmacèutiques i en tecnologies i ciències de la salut d’alta qualitat, globals, multidisciplinaris i integrades, amb col·laboració entre investigadors i equips bàsics, clínics, de salut pública, salut laboral i salut ambiental pròxims a la realitat assistencial i clínica, orientats a la resolució de problemes.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Medicina

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Maria.F.Abad@uv.es