University of Valencia logo Logo Master's Degree in Research in Molecular and Cellular Biology, and  Genetics Logo del portal

.
.

Master's Degree IBMCG

Master's Degree in Research in Biology, Mollecular, Cellular and Genetics Biology

"Vaig escollir el màster perquè em donen l’oportunitat de realitzar un TFM experimental encaminat a l’àrea de coneixement que més m’agrada"

31 may 2017

Abans d’acabar el Grau en Biologia, Guillermo Soriano es va posar en marxa i va començar a indagar en els màsters que més li podien interessar. Després de la sessió de presentació del Màster en Investigació en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica es va decidir i el va escollir com a primera opció a la preinscripció. Pot ser, el que més li va cridar l’atenció va ser la possibilitat de fer un Treball de Fi de Màster (30 crèdits en aquest cas) experimental i encaminat a l’àrea de coneixement que més l’interessava.

“La veritat és que abans de cursar-lo tenia ganes de veure com seria, què m’agradaria de cadascuna de les assignatures... i la veritat és que no m’ha defraudat”, sosté. Guillermo Soriano sap que es tracta d’un màster “dur”, sobretot durant el primer quadrimestre, ja que és ací on trobem la major part teòrica del màster. Malgrat tot, afirma que “val la pena”, ja que ací es va trobar amb professors de distintes àrees, molt coordinats i que li van entregar tots els seus coneixements.

Guillermo Soriano està a punt d’acabar el màster i està content per això. Diu que acaba una nova etapa de la seua vida com a estudiant però que per a res ha perdut el temps, sinó que el fet d’estudiar el Màster en Investigació en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica l’ha ajudat a augmentar els seus coneixements i dirigir-se fins a on ell volia.

A més, des que ha augmentat la seua formació amb la realització del màster, l’empresa en la qual ja havia realitzat pràctiques anteriorment s’ha posat de nou en contacte amb ell i l’han oferit substitucions per a l’època de vacances. “Tot això és gràcies al sobrenom del màster”, indica.

Des del seu punt de vista, Guillermo Soriano destacaria dues assignatures del màster: “Tràfic i transducció intracel·lular de senyales” i “Patologia genètica”. Les dues assignatures són optatives i, per la seua visió sanitària, li han permés augmentar els seus coneixements clínics. A més, fa una menció especial als professors d’aquestes matèries: “espectaculars”. Per a Guillermo, en ells es veia reflectit l’amor per la matèria, l’alt nivell de coneixements que tenen sobre ella i la “bona manera” en què els han transmés tots ells.

També destaca la labor que fan els directors del màster (Sergi Maicas i Baltasar Escriche), que “en tot moment ens han ajudat, amb una comunicació interessant i fluida sobre els nostres problemes.”

Pot ser, l’única part negativa que troba l’estudiant al màster és el seu preu. “Les taxes de matriculació són elevades”, una cosa que per a ell “és una pena”, ja que hi ha molts estudiants de classe mitjana-baixa que no es poden permetre pagar eixa quantitat de diners. A pesar d’això, Guillermo Soriano no dubta ni un segon en animar a realitzar el màster a tots aquells que estan interessats en ell. “N’hi ha assignatures de tot tipus, pots escollir la via de la investigació o realitzar el TFM que més t’interessa”. “No et desanimes, que al final tot ix.”