University of Valencia logo Logo Master's Degree in Speech Therapy Intervention Specialization Logo del portal

La Universitat acull una jornada de debat i participació ciutadana sobre Europa i la salut

  • UV General Foundation
  • October 28th, 2021
Cartell de la jornada sobre Europa i la salut.
Cartell de la jornada sobre Europa i la salut.

La Generalitat va organitzar el debat ‘Europa i la salut: una nova era’, en el qual la ciutadania de la Comunitat Valenciana i de qualsevol país de la Unió Europea pogué participar, compartir i proposar idees. L’esdeveniment, que s’emmarcava en la Conferència sobre el Futur d’Europa, es va posar en marxa conjuntament per Europe Direct Comunitat Valenciana i la Universitat de València, i se celebrà el passat 27 octubre, al Centre Cultural La Nau de la Universitat.

Va ser una jornada presencial, en la qual la veu principal va recaure en els ciutadans i ciutadanes participants a través de debats en taules redones reduïdes.

Les conclusions a les quals s’arribe en aquests esdeveniments es plasmaran en la plataforma digital europea creada per a la Conferència i, a més, es tindran en compte en el procés de reflexió sobre les prioritats de la Presidència espanyola del Consell de la Unió Europea en 2023, en formar part del marc espanyol de consultes ciutadanes sobre el futur d’Europa.

El debat comptà amb la presència i la participació de la consellera principal de la Direcció General de Salut de la Comissió Europea, Isabel de la Mata, i del professor José María Martín Moreno, catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de València, que van ser rebuts per la vicerectora de Cultura i Esport de la UV, Ester Alba, i el secretari autonòmic per a la UE, Joan Calabuig.

En finalitzar la jornada, els participants es reuniren en taules reduïdes amb la finalitat de debatre i presentar les seues propostes. Finalment, l’acte va concloure amb la posada en comú de les idees aportades per la ciutadania.

Debats ciutadans
Aquest ha sigut el tercer dels quatre debats organitzats per la Generalitat, a través de l’oficina Europe Direct Comunitat Valenciana, per a fomentar la participació ciutadana entorn del futur d’Europa.

El primer d’ells, sobre turisme sostenible, es va celebrar el passat 6 d’octubre a Benidorm; després del realitzat a Castelló el 20 d’octubre sobre política industrial, va tindre lloc la trobada a València, el 27 d’octubre; i, finalment, el 18 de novembre, se celebrarà la jornada ‘El Mediterrani i la Unió Europea’.

L’organització d’aquests actes compta amb el suport del Comité e les Regions i la Fundació Bertelsmann. A més, el punt d’informació Europe *Direct Comunitat Valenciana, que forma part de la xarxa de centres de tota la Unió Europea, servirà també d’ajuda als ciutadans i ciutadanes de la Comunitat perquè puguen participar directament en els debats.

Panells ciutadans
Les idees recollides en els esdeveniments organitzats per tota la Unió Europea i en la plataforma de la Conferència es reflectiran en els panells ciutadans en els quals els participants formularan les seues recomanacions. Aquestes contribucions es debatran amb les institucions de la Unió Europea i altres representants.

La Conferència compta amb quatre panells europeus de ciutadans, cadascun dels quals compta amb 200 membres dels 27 Estats membres, seleccionats de manera aleatòria.

En aquests panells, els debats se centraran en temes com ara l’economia, la justícia, l’ocupació, l’educació, la cultura, la joventut o l’esport; també s’abordaran la transformació digital, la democràcia, els drets, la seguretat, el medi ambient, la salut o la migració, entre altres temes.

Conferència sobre el Futur d’Europa
La Conferència sobre el Futur d’Europa, que es va obrir el passat 9 de maig, aspira a donar un impuls a la Unió Europea. El seu principal objectiu és reflectir i tindre en compte les aspiracions de la ciutadania europea i les seues propostes, que podran ser plantejades en jornades de debat i diàleg sobre els reptes i les prioritats de la Unió Europea.

El Parlament Europeu, el Consell i la Comissió Europea s’han compromés a escoltar els ciutadans europeus i a donar seguiment, en els seus àmbits de competència, a les recomanacions formulades.

Tots els ciutadans i ciutadanes europees, així com les autoritats europees, nacionals, regionals i locals, i la societat civil i altres organitzacions que desitgen preparar esdeveniments i aportar idees poden participar en la Conferència sobre el Futur d’Europa.

La participació es realitza a través de la plataforma digital de la Conferència, on es poden compartir idees, proposar canvis, accedir a les opinions d’altres persones, trobar esdeveniments, i seguir el progrés i el resultat de la Conferència.

Les idees i opinions recollides es recopilaran, analitzaran, supervisaran i seran publicades en la plataforma durant la Conferència. També s’inclouran en els debats dels panells de ciutadans europeus i en els plens.

La Conferència compta amb una Presidència conjunta formada pel president del Parlament Europeu, el president o presidenta del Consell i la presidenta de la Comissió Europea.

Elements de la Conferència
Els elements que componen la Conferència sobre el Futur d’Europa i que fan possible la participació ciutadana són:

Plataforma digital multilingüe: espai en el qual els ciutadans poden compartir idees i enviar contribucions en línia, que es recopilaran, analitzaran, supervisaran i publicaran durant la Conferència.

Esdeveniments descentralitzats: esdeveniments en línia, presencials o híbrids organitzats per persones o entitats, així com per autoritats nacionals, regionals i locals de tota Europa.

Panells de ciutadans europeus: debatran diferents temes, presentaran les seues propostes i seran representatius quant a l’origen geogràfic, el gènere, l’edat, el context socioeconòmic i el nivell d’educació.

Plens de la Conferència: vetlen pel compliment de les recomanacions dels panells nacionals i europeus de ciutadans. Està compost per representants del Parlament Europeu, del Consell i de la Comissió Europea, així com per representants de tots els parlaments nacionals i per ciutadans. També estan representats el Comité de les Regions i el Comité Econòmic i Social Europeu, així com els interlocutors socials i la societat civil.

Links: