Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Tecnologies Web, Computació en el Núvol i Aplicacions Mòbils Logo del portal

A títol orientatiu, el Màster en Tecnologies Web, Computació en el Núvol i Aplicacions Mòbils està dirigit principalment a alumnes que hagen cursat alguna de les titulacions següents:

  • Grau en Enginyeria Informàtica
  • Grau en Enginyeria Multimèdia
  • Grau que tinga el certificat EURO-INF
  • Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes o Gestió
  • Grau en Enginyeria de Telecomunicacions en qualsevol de les seues branques

Les sol·licituds d'ingrés seran analitzades per la Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) que serà l'òrgan responsable de fixar els complements de formació requerits en el cas que els continguts/llenguatges de programació impartits en la titulació d'origen no permeten abordar el Màster amb garanties.