Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Tecnologies Web, Computació en el Núvol i Aplicacions Mòbils Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 48

Treball fi de màster: 12

Codi titulació: 2234

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: ENGINYERIA I ARQUITECTURA

Web específica del màster: http://www.uv.es/twcam

Places ofertes de nou ingrés: 24

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2024-2025]:
35.34€

Centre de gestió: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE)

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Juan Gutiérrez Aguado (Director)
José Manuel Claver Iborra
Miriam Gil Pascual
Francisco Grimaldo Moreno
José Ignacio Panach Navarrete
Cristina Moltó Portaceli (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: La importància de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC), i de la informàtica en particular, és inqüestionable en l’actual societat de la informació i del coneixement. L’ús de dispositius electrònics connectats en xarxa ha crescut en l’última dècada tant en l’àmbit industrial com en l’àmbit domèstic i social. Per això, són nombroses les fonts que destaquen l’alta ocupació actual i que preveuen una major demanda de professionals qualificats en TIC en els propers anys a causa del desenvolupament tecnològic constant en tots els sectors productius. Un dels principals motius que es troben després de l’alta ocupació dels egressats/egressades en Informàtica és l’ampli espectre laboral que abasten les TIC. Les àrees en què es pot exercir la professió van des del disseny i programació d’aplicacions a l’administració, gestió, anàlisi i desenvolupament de plataformes de bases de dades, l’administració de sistemes, de xarxes i el desenvolupament web i multimèdia. A més, ja que aquest és un camp en constant evolució, és important que els treballadors/treballadores en actiu continuen amb la seua formació especialitzant-se en les noves tecnologies que sorgeixen constantment. Un aspecte important en aquesta àrea de coneixement és que les tecnologies tenen un cicle de vida bastant curt. Això suposa un repte tant per als professionals com per als formadors, ja que estar en l’avantguarda implica un reciclatge continu. El Màster Oficial en Tecnologies Web, Computació en el Núvol i Aplicacions Mòbils forma titulats/titulades amb les competències necessàries per al desenvolupament de l’activitat professional, investigadora i l’ús d’equips en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions amb un especial èmfasi en el modelatge, disseny, implantació, avaluació i gestió de serveis en xarxa, aplicacions mòbils i computació en el núvol a través del coneixement de les noves tendències i línies de recerca en aquest àmbit.

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: twcam@uv.es