University of Valencia logo Logo Ontinyent Campus Logo del portal

Ajudes per a Aprendre anglès per a l’estudiantat dels graus del campus d’Ontinyent del curs 2021–2022.

  • December 16th, 2022
Image de la noticia

L’objecte d’aquesta convocatòria és premiar a l’estudiantat que haja cursat estudis de grau al campus d’Ontinyent de la Universitat de València 

Persones beneficiàries
Estudiantat de la Universitat de València que haja cursat estudis de grau al campus d’Ontinyent de la Universitat de València en el curs2021–2022. i haja aprovat el curs d’anglès, nivell B1 o B2, en el CPFPA SantCarles d’Ontinyent.


Dotació econòmica
Es concediran un màxim de quatre ajudes amb una dotació de 100 euros cadascuna.
Aquestes ajudes són incompatibles amb altres subvencions, premis, ingresos o recursos per a la mateixa finalitat.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el DOGV, inclusivament.


Fases del procediment i documentació
1.- Publicació de les bases
•    Convocatòria i bases completes [tauler oficial de la UV].