Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Química Logo del portal

 

 Procés

 Acció

 Lloc 

Data

Qualsevol tràmit

Sol·licitud: Instància General

Secretaria (presencial) o email: kimsecre@uv.es

 

Sol·licitud avançament convocatòria.
 

Petició alumne/Sol·licitud

Seu Electrònica
Procediment: ADECON

del 20 fins al 31 de juliol

Exàmens

 

per determinar

Avaluació curricular per compensació

Sol·licitud

Seu Electrònica
Procediment: EST_ECC

  • Després de suspesa convocatòria avançada: del 15 d'octubre al 15 de novembre 2020.
  • 1ª convocatòria d' assignatures de primer semestre: De l'1 de febrer al 1 de març de 2021
  • 1ª convocatòria d' assignatures de segon semestre i anuals i
  • 2ª convocatòria de totes les assignatures: del 15 de juny al 31 de juliol de 2021.

Anulació de matrícula per causes de força major (grau i màster)

Sol·licitud anul·lació amb devolució de taxes

 Seu Electrònica                       Fins al 31 de desembre de 2020

Sol·licitud anul·lació assignatures 1er semestre i anulació total

 Seu Electrònica                       De l'1 d'octubre al 10 desembre de 2020

Sol·licitud anul·lació assignatures 2on semestre i anul·lació total

 Seu Electrònica                       De l'1 de nov. de 2020 al 15 maig 2021

 

Reconeixement
 

 Transferència de crèdits

 

Reconeixement crèdits participació en activitats universitàries

 

Instància

 

Secretaria

En el moment de la matrícula, excepte admissió estudis oficials iniciats

Instància General

Secretaria

En el moment de la matrícula

 

Instància General

 

Secretaria

Durant l'últim curs (quan estiga matriculat de totes les assignatures que li queden per a acabar)

Sol·licitud d’adaptació al grau d'estudiants de llicenciatures

És necessari adaptar-se:
En cas de no haver finalitzat aquests estudis

Instància General

Secretaria

Consultar en Secretaria
                         

Prova d'aptitud homologació estudis estrangers (grau)

Matrícula, terminis i lloc de la prova

Secretaria

1ª convocatòria: del 16 al 30 de novembre de 2020

2ª convocatòria: del 17 al 31 de maig de 2021

Sol·licitud Secretaria

 

Admissió per  a continuació d'estudis universitaris oficials espanyols o estrangers (Grau en Química)

(9 places)

 

 

 

 

 

Admissió per  a continuació d'estudis universitaris oficials espanyols o estrangers (Doble Grau en Física i Química)

(2 places)

Sol·licitud d'admissió

.Sol·licitud de reconeixement

 

 

Declaració jurada (només per a estudiants estragers)

Informació

Seu Electrònica

El Centre podrà en qualsevol moment requerir la documentació original per a la seua comprovació".

1 al 20 de juliol de 2021

 

Procediment

 

Seu Electrònica

El Centre podrà en qualsevol moment requerir la documentació original per a la seua comprovació.

 

1 al 20 de juliol de 2021

Impugnació d'examen

Informació

Seu Electrònica

Després de realitzada la revisió o després d’haver-la intentat sense efectes.

5 dies hàbils, des de la publicació de les qualificacions definitives i una vegada dipositada l'Acta en la Secretaria del Centre.