University of Valencia logo Logo Rector Peset Hall of Residence Logo del portal

 


 

El Col·legi Major Rector Peset s'ha consolidat a la ciutat de València com un punt de trobada de la universitat, la societat civil i les entitats socials i culturals de la ciutat de València, en la programació de les seues activitats culturals, formatives i en la transmissió de les seues experiències.

Les seues instal·lacions acullen al llarg del curs acadèmic tant activitats organitzades per les aules culturals depenents del Vicerectorat de Cultura i Esports, com és el cas dels cicles amb projecció setmanal, de l’Aula de cinema; o els concerts mensuals de Joves Intèrprets de l’Institut Valencià de Cultura, organitzats per l’Aula de Música juntament amb Institut Valencià de Cultura. Com activitats organitzades per diferents associacions o entitats socials i culturals que venen desenvolupant de manera puntual o continuada la seua activitat al Col·legi, per a la realització de conferències, debats, presentacions de llibres ...

Reserva d'Espais

Per realitzar la sol·licitud de reserva d'espais cal enviar per correu electrònic a culturacmrpeset@uv.es el document annexe degudament cumplimentat en tots els seus camps.

 


 

                       Sala de la Muralla                                                  Sala d'Actes                                          Sala de Seminaris II

Sala Disposició Capacitat Edifici
Sala de la Muralla  300 Reunions o conferències 90  
Piano 90
Exposicions 28 (metres lineals)
Saló d'Actes  110 Saló d'actes  110  
Sales de Seminaris (I, II, III) 64.1 Sala de seminaris 45  B
65.7 30  A
53.2 35  B
Altres espais
Pati   Pati exterior    
Menjador   Menjador 50  
Cafeteria   Cafeteria    

 Els preus següents es reduiran en estos percentatges, atenent al tipus de sol.licitant:

  • Centres, departaments, serveis, etc de la UV: 40%
  • Entitats sense fins lucratius: 30%
Lloguer d'espais: Entitats amb fins lucratius
 
Sala de la Muralla
  sense IVA amb IVA
Per sessió i espai 400'00 € 484'00 €
Per dia complet i espai 600'00 € 726'00 €
 
Saló d'actes
  sense IVA amb IVA
Per sessió i espai 300'00 € 363'00 €
Per dia complet i espai 500'00 € 605'00 €
 
Sala de seminaris
  sense IVA amb IVA
Per sessió i espai 175'00 € 211'75 €
Per dia complet i espai 350'00 € 423'50 €


A més, aquests esdeveniments poden anar acompanyats de serveis de catering, com ara cocktails o coffee break, que poden gestionar-se a través de l'empresa encarregada de la restauració al Col·legi i que solen servir-se al pati central, un recinte reservat, obert i assolellat. Es disposa igualment d'una cafeteria i un menjador, denominat menjador acadèmic, al mateix edifici i que ofereixen aquests serveis.


 

                            Cafeteria                                                  Menjador acadèmic                                                Pati central