University of Valencia logo Logo Rector Peset Hall of Residence Logo del portal

Organització

L'equip de direcció ho componen un director que és nomenat pel Rector de la Universitat de València, una administradora, una gestora cultural, un administratiu, i dos auxiliars de serveis. Així mateix hi ha responsables dels diferents serveis: recepció, manteniment, neteja, seguretat i menjador-cafeteria.

 

Nom Càrrec E-mail Telèfon
Carles Xavier López Benedí Director carles.x.lopez@uv.es 9631(66002)
Ana Reyes Liébana Castillo Subdirectora ana.r.lebana@uv.es 9631(66155)
Mª Jesús Vila Aguilar Administradora mjvila@uv.es 9631(66003)
Mª Trini Quixal Alejos Tècnica de Cultura trinidad,quixal@uv.es 9631(66004)
José S. Parreño Olmeda Administratiu parris@uv.es 9631(66005)
       
Amalia Soriano Palencia Auxiliar de Serveis (matí) amalia.soriano@uv.es 9631(66047)
Teresa Sanchis Ronti Auxiliarde Serveis (vesprada) Mteresa.Sanchis@uv.es 9631(66047)
Amparo Gil Martínez Resp. Recepció m.amparo.gil@uv.es 9631(66008)
Mª Ángeles Martín Mora Recepcionista amartinm@uv.es 9631(66000)
Violeta Ortiz Rubio Recepcionista violeta.ortiz@uv.es 9631(66000)
Concepción Arnauda Albors Recepcionista concepcion.arnauda@uv.es 9631(66000)
Gonzalo Soria Giner Recepcionista gonzalo.soria@uv.es 9631(66000)
Carlos Pérez Aparicio Resp.  Manteniment carlos.perez-aparicio@uv.es 9631(66044)
Salvador Ríos Forner Manteniment genera.salvador.rios@ext.uv.es 9631(66044)
Raquel Martínez Resp. Neteja osga.raquel.martinez@ext.uv.es 9631(66048)
Pedro Orduña Carrasco Resp. Menjador pedro.orduna@eurest.es 9631(66052)
Antonio Muñoz Aparisi Seguretat gebisa.antonio.aparisi@ext.uv.es 9631(66049)
Ismael Ros Peralta Seguretat gebisa.ismael.ros@ext.uv.es 9631(66049)