Logo de la Universitat de València Logo Col·legi Major Rector Peset Logo del portal

Organització

L'equip de direcció ho componen un director que és nomenat per la Rectora de la Universitat de València, un administrador, una gestora cultural, un administratiu, i dos auxiliars de serveis. Així mateix hi ha responsables dels diferents serveis: recepció, manteniment, neteja, seguretat i menjador-cafeteria.

 

Nom Càrrec E-mail Telèfon
Carles Xavier López Benedí Director carles.x.lopez@uv.es 9631(66002)
Ana Reyes Liébana Castillo Subdirectora ana.r.lebana@uv.es 9631(66155)
Cristina Ruiz Bayarri Administradora ruizba@uv.es  9631(66003)
Mª Trini Quixal Alejos Tècnica de Cultura trinidad.quixal@uv.es 9631(66004)
José S. Parreño Olmeda Administratiu parris@uv.es 9631(66005)
Ewa Rabsztyn Furman Administrativa ewa.rabsztyn@uv.es 9631(66047)
Eduardo Marcos Cutando Auxiliar de Serveis emarcu@uv.es 9631(66047)
Amparo Gil Martínez Resp. Recepció reservaspeset@uv.es 9631(66008)
Mª Ángeles Martín Mora Recepcionista reservaspeset@uv.es 9631(66000)
Violeta Ortiz Rubio Recepcionista reservaspeset@uv.es 9631(66000)
Concepción Arnauda Albors Recepcionista reservaspeset@uv.es 9631(66000)
Alejandro Franco Manteniment mantpeset@uv.es 9631(66044)
Salvador Ríos Forner Manteniment mantpeset@uv.es 9631(66044)
Raquel Martínez Resp. Neteja osga.raquel.martinez@ext.uv.es 9631(66048)
Pedro Orduña Carrasco Resp. Menjador c.rectorpeset.valencia@albie.es 9631(66052)
Control d'Accessos

Seguretat

  9631(66049)