Logo de la Universitat de València Logo Col·legi Major Rector Peset Logo del portal

El CM Rector Peset és un centre universitari propi integrat en la Universitat de València, que proporciona residència de forma prioritària als membres de la Universitat de València i promou la formació humana, cultural i científica dels que hi resideixen, tal i como indiquen els estatuts de la Universitat de València.

L’estudiantat que cursa estudis a la Universitat de València i que sol·licita plaça al Col·legi pot sol·licitar les beques que tant el Vicerectorat de Cultura per a estudiantat pertanyent a la Unió Europea com el Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable per a estudiantat de països en desenvolupament convoquen. 

La sol·licitud de beca de residència va lligada a l’admissió en el Col·legi Major i la seua concessió suposa l’admissió de nou ingrés.
Si es desitja residir al col·legi, independentment de l’obtenció o no de la beca, cal realitzar la sol·licitud de nou ingrés.