Logo de la Universitat de València Logo Col·legi Major Rector Peset Logo del portal


Sol·licituds de renovació de permanència curs 2023-24


Termini:

El termini per a sol·licitar la renovació de permanència en el Col·legi per al curs 2023-24 és des del 01/06/2023 fins al 30/06/2023

Els/les col·legials del curs 2022-23 interessats/des a renovar la seva plaça per al curs següent han de presentar sol·licitud degudament emplenada en ENTREU, seu electrónica de la Universitat de Valéncia, o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015 de la Llei del Procediment Admnistratiu Comú de les Administracions Públiques.


Més informació: