Logo de la Universitat de València Logo Col·legi Major Rector Peset Logo del portal

Abans d’emplenar aquest qüestionari és important saber que:

  • Aquest formulari és una petició de reserva, no constitueix una reserva en si mateixa.
  • La petició li serà contestada, com a màxim en un termini de 48 hores, al correu que s’indique en la sol·licitud.
  • Les peticions per a grups de més de 5 persones cal fer-les al correu reservaspeset@uv.es.
 
Modalitat d'estada
 
 
 
Tipus d'habitació
Dades peticionari
 
 
 
 

Es contestarà a l'adreça de correu proporcionada en el formulari.
Peticions per a grups i informació escriure a reservaspeset@uv.es

Dades estadístiques
 
 
 

Si Vè. Usa la instrucció enviar declara haver llegit i accepta els termes i condicions de la reserva, incloses les que regeixen el tractament de les seues dades personals.

 

 


Protecció de dades

Les seues dades s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València amb la finalitat de gestionar els serveis d'allotjament contractats per Vosté i si escau seran cedits a les Forces i Cossos de Seguretat en aplicació de la Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana, i si escau a entitats financeres per a la gestió de pagaments. El document electrònic en el qual es formalitza la reserva s'arxiva electrònicament durant el termini legalment establit. Així mateix se li informa que el Col·legi Major compta amb sistemes de videovigilancia ordenats a controlar els accessos. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament dirigint-se a lopd@uv.es des d'un compte de la Universitat de València o usant el compte electrònic facilitat en el registre, o mitjançant escrit dirigit a “Protecció de Dades, Servei d’Informàtica, C/ Amadeo de Savoia 4, 46010 València”, acompanyat de còpia de document que acredite la seua identitat. En cas que qui procedisca a la contractació del servei siga un tercer diferent del beneficiari es compromet a complir amb el deure d'informació i obtenir el consentiment per a cedir a la Universitat de València les dades del beneficiari en els termes previstos per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i sota la seua responsabilitat.