University of Valencia logo Logo Rector Peset Hall of Residence Logo del portal


Sol·licituds d'admissió curs 2022-23


Termini:

El termini de sol·licitud serà de l'1 al 28 de juliol a les 14.00, amb la novetat d'un procés en dues fases.


El 20 de juliol a les 14.00 seran ateses les sol·licituds d'aspirants que vagen a cursar estudis en la Universitat de València, amb una primera resolució, excepte imprevistos, el mateix dia 20.


El termini seguirà obert fins al 28 de juliol a les 14.00, amb una segona resolució el mateix dia 28 amb la totalitat de sol·licituds (estudiants Universitat de València, estudiants d'altres centres públics, i estudiants de centres privats).

Important:

  • La sol·licitud de beca de residència va lligada a l’estada en el Col·legi, no cal fer sol·licitud d’admissió, es considera implícita.
  • En cas que la beca fora denegada, i continues interessat o interessada a residir en el Col·legi, cal que faces sol·licitud de nou ingrés en el termini establert.


Les sol·licituds que obtinguen una plaça de residència, disposaran d'un termini de 5 dies hàbils per a acceptar o renunciar la plaça proposada, acció que es confirma amb el pagament d'un depòsit de 765€ segons les condicions establides en la Resolució del Vicerectorat.


Finalitzat aqueix termini, i en cas de disposar de places vacants, seran oferides per rigorós ordre de llista d'espera a totes les peticions que hagen quedat en tal situació.

Lloc:

Els estudiants universitaris, o que tinguen previsió de ser-ho, durant el curs 2021-22 que desitjen residir al Col·legi Major Rector Peset en règim col·legial, han de presentar sol·licitud degudament emplenada en ENTREU, seu electrónica de la Universitat de Valéncia, o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Més informació: