Logo de la Universitat de València Logo Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) Logo del portal

Acreditacions

Entenem per “Acreditació” el procés mitjançant el qual s’avaluen qualitativament i quantitativa les accions de Formació Permanent. Aquest procés d’avaluació necessita garantir que les accions formatives acreditades són de qualitat. El SFPIE podrà acreditar accions formatives organitzades per organismes, serveis i departaments, així com d’altres institucions, sempre que les accions siguen avaluades postivament.

Normativa per a l'acreditació

Acreditació

Full normaltzat de signatures

Full normalitzat d'acta de l'activitat

Aquesta normativa aprovada i publicada el 27 de juliol de 2017 entra en vigor l'endemà de la seua publicació.