Logo de la Universitat de València Logo Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) Logo del portal

INSCRIPCIÓ DEL 14 DE NOVEMBRE(A LES 10.00H) FINS AL 24 DE NOVEMBRE DE 2022 (A LES 14.00H)

INFORMACIÓ I PROGRAMA DEL  CURS 

Tutorial per fer la inscripció

INSCRIPCIÓ

El Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació, a través del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa presenta el curs Formació Inicial del Professorat Universitari (FIPU), l’objectiu del qual és contribuir a la formació del professorat novell amb un conjunt d’activitats formatives encaminades a facilitar la integració a la cultura universitària des de la perspectiva docent i investigadora.