University of Valencia logo Logo Department of Social Work and Social Services Logo del portal

Quaderns feministes

  • October 26th, 2023
Image de la noticia

QUADERNS FEMINISTES- Ed. Tirant Humanidades. PRESENTACIÓ DEL VOLUM:

“EXPERIÈNCIES I SABERS EMANCIPADORS PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL I LA SOSTENIBILITAT DE LA VIDA DES D'UNA PERSPECTIVA FEMINISTA”

12.30. Elena Mut Montalvá:
Presentació global del volum: Experiències i sabers emancipadors per a la transformació social i la sostenibilitat de la vida des d'una perspectiva feminista. Quaderns Feministes, Ed. Tirant Humanitats.

12.36. Gabriela Moriana:
Patronatades i acolliments, la institucionalització de les dones extremadament vulnerables en els centres de protecció.

12.46. Elena Mut i Gabriela Moriana:
Les xarxes de solidaritat en els processos de recuperació de les dones en situació de violència de gènere.

13.01 . Marcela Jabbaz:
Les dimensions de la cura des d'una mirada holística, dinàmica i de gènere.

13.16. Sandra Obiol i Alicia Villar:
Fer emergir l'ocult. Una proposta d'indicadors no androcèntrics per a avaluar el treball acadèmic.

Dimecres 8 de novembre
De 12.30 a 13.30h
Facultat de Dret
Aula: Saló de Graus

Cartell de la jornada