University of Valencia logo Logo Faculty of Teacher Training Logo del portal

Informació curs 20-21

HORARIS 

   

 

HORARIS SEGON QUADRIMESTRE:

CALENDARI I PLANIFICACIÓ EN GRUPS

   

Calendari acadèmic Facultat de Magisteri

   

Horarios y Exámenes

 

-La docència del segon quadrimestre s’inicia el pròxim 8 de febrer.

-La docència en ambdós titulacions s'impartirà en format online al mes de febreri i prioritzarà la modalitat síncrona segons els horaris fixats per a cada assignatura i grup  publicats a la web https://www.uv.es/uvweb/magisterio/ca/estudis-grau/oferta-graus/horaris-dates-examen-1285848221774.html

-Les pràctiques continuaran amb la modalitat presencial.

 EXÀMENS

   

 Instruccions per a demanar un justificant de desplaçament per als/les estudiants (ENTREU)

 

IMPORTANT: Cal adjuntar aquesta declaració responsable cumplimentada. 

   

Protocol realització d'exàmens

 

Resolució exàmens persones confinades

 

NOTA FACULTAT DE MAGISTERI: L'estudiantat confinat per resultar positiu per Covid-19 o per ser contacte estret d'una persona positiva, haurà de presentar una sol·licitud al professor/a responsable i al Departament responsable de l'assignatura en el qual estiga matriculat, justificant i documentant la seua situació.

La sol·licitud es realitzarà per correu electrònic, al més prompte possible, i sempre amb anterioritat a la realització de l'examen o exàmens als quals no puga assistir. Només es consideraran les sol·licituds enviades
des d'un compte institucional @alumni.uv.es

   

ALTRES DOCUMENTS

 Carta del degà als/les estudiants

Altres documents d'interès: 

Directrius generals de prevenció i protecció enfront de la COVID-19 en l'àmbit de la docència presencial del curs 2020-2021.

- Protocol d'actuació per al començament del curs universitari 2020/21 (Generalitat Valenciana)

- Recomanacions del Ministeri d'Universitats a la comunitat universitaria.