Logo UVDegree in Social EducationFaculty of Philosophy and Educational Sciences Logo del portal

ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DELS I DE LES REPRESENTATS L'ESTUDIANTAT EN LA JUNTA DE CENTRE

18 DE NOVEMBRE DE 2021

Convocatòria eleccions

Calendari electoral

Distribució numèrica de l'estudiantat en Junta de Centre

Guia per a la presentació de candidatures

Proclamació provisional candidatures

Proclamació definitiva candidatures

Composició i ubicació Meses Electorals

Proclamació provisional dels resultats

Proclamació definitiva dels resultats

 

ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DEL CLAUSTRE. ESTAMENT: ESTUDIANTAT

18-11-2021

Proclamació provisional candidatures

Proclamació definitiva candidatures

Composició i ubicació Meses Electorals

Proclamació provisional dels resultats

Proclamació definitiva dels resultats

ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DEL CLAUSTRE. ESTAMENT: PDI

18-11-2021

Proclamació provisional de candidatures

Proclamació definitiva candidatures

Composició i ubicació Meses Electorals

Proclamació provisional dels resultats

Proclamació definitiva dels resultats

ELECCIONS PER COBRIR UNA VACANT DE PDI DR. AMB VINCULACIÓ PERMANENT EN JUNTA DE CENTRE

18 DE NOVEMBRE DE 2021

Convocatòria eleccions

Calendari electoral

Model per a la presentació de candidatura

Proclamació provisional candidatures

Proclamació definitiva candidatures

Resolució proclamant sense elecció

 

 

ELECCIONS PER COBRIR UNA VACANT DE PAS EN JUNTA DE CENTRE

18 DE NOVEMBRE DE 2021

Convocatòria eleccions

Modificació convocatòria eleccions

Calendari electoral

Model per a la presentació de candidatura

Proclamació provisional candidatures

Proclamació definitiva candidatures

Composició I ubicació Meses Electorals

Instruccions per al vot anticipat personal

Proclamació provisional dels resultats

Proclamació definitiva dels resultats