Logo UVDegree in Social EducationFaculty of Philosophy and Educational Sciences Logo del portal

ELECCIONS A DEGANA/DEGÀ 

12 DE MARÇ DE 2024

Convocatòria

Calendari electoral

Proclamació provisional candidates/candidats

Proclamació definitiva candidates/candidats

Convocatòria de la sessió de la Junta de Centre per a l'elecció

Resultats

 

ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DE LA JUNTA DE CENTRE (ESTUDIANTAT, PAS, PDI I PIF)

23 DE NOVEMBRE DE 2023

Convocatòria eleccions

Calendari electoral

Guia per a la presentació de candidatures (estudiantat)

Model per a la presentació de candidatures unipersonals (PAS, PDI i PIF)

Proclamació provisional candidatures (ESTUDIANTAT)

Proclamació provisional candidatures (PAS)

Proclamació provisional candidatures (PDI)

Proclamació provisional candidatures (PIF)

Proclamació definitiva candidatures (ESTUDIANTAT)

Proclamació definitiva candidatures (PAS)

Proclamació definitiva candidatures (PDI)

Proclamació definitiva candidatures (PIF)

Ubicació i composició Meses Electorals

Proclamació provisional dels resultats (ESTUDIANTAT)

Proclamació provisional dels resultats (PAS)

Proclamació provisional dels resultats (PDI)

Proclamació provisional dels resultats (PIF)

Proclamació definitiva dels resultats (ESTUDIANTAT)

Proclamació definitiva dels resultats (PAS)

Proclamació definitiva dels resultats (PDI)

Proclamació definitiva dels resultats (PIF)

 

ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DE l'ESTUDIANTAT AL CLAUSTRE DE LA UNIVERSITAT

23 DE NOVEMBRE DE 2023

Proclamació provisional de candidatures

Proclamació definitiva de candidatures

Ubicació i composición Meses Electorals

Proclamació provisional dels resultats

Proclamació definitiva dels resultats