Logo UVDegree in Social EducationFaculty of Philosophy and Educational Sciences Logo del portal

Resum de Periodes de presentació de propostes
Sol·licitades abans del 15 de desembre Per activitats a desenvolupar des de gener a juliol següents
Sol·licitades abans 15 de juny Per activitats a desenvolupar des de setembre a desembre següents
COMPOSICIÓ COMISSIÓ
Mª Elena Cantarino Suñer                          Presidenta elena.cantarino@uv.es
María José Galvis Domenech                         Representant Dpt. Teoria de l'Educació                               galdoma@uv.es
Beatriz Cercos Chamorro Representant Dpt. Educ. Comparada i Hª de l'Educació beatriz.cercos@uv.es
Carmen Carmona Rodríguez Representant Dpt.M.I.D.E. Carmen.Carmona@uv.es
José Peirats Chacón Representant Dpt. Didàctica i Org. Escolar Jose.Peirats@uv.es
José María Grande Gascón Representant del P.A.S. Grande@uv.es
Vanessa Vidal Mayor Representant Dpt. Filosofia Vanessa.Vidal@uv.es
Llum Empar Grafià de los Ángeles Representant de l'Estudiantat llumgra@alumni.uv.es
Diana Marí Fuster Representant de l'Estudiantat marfus2@alumni.uv.es