Logo UVGrau en Educació SocialFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

Documents
Reglament intern de la Comissió de Cultura
- Situació d'execució de la partida destinada a activitats culturals
Resum de Periodes de presentació de propostes
Sol·licitades abans 10 gener Per activitats a desenvolupar des de febrer a juliol següents
Sol·licitades abans 10 juliol Per activitats a desenvolupar des de setembre a gener següents
COMPOSICIÓ COMISSIÓ
Mª Elena Cantarino Suñer                          Presidenta elena.cantarino@uv.es
María José Galvis Domenech                         Representant Dpt. Teoria de l'Educació                               galdoma@uv.es
Beatriz Chamorro Cercos Representant Dpt. Educ. Comparada i Hª de l'Educació Beatriz.Chamorro@uv.es
Carmen Carmona Rodríguez Representant Dpt.M.I.D.E. Carmen.Carmona@uv.es
José Peirats Chacón Representant Dpt. Didàctica i Org. Escolar Jose.Peirats@uv.es
José María Grande Gascón Representant del P.A.S. Grande@uv.es
Vanessa Vidal Mayor Representant Dpt. Filosofia Vanessa.Vidal@uv.es
Carme Llorent i Navarro Representant de l'Estudiantat carlona2@alumni.uv.es
Àngels Vaca Dempere Representant de l'Estudiantat anvadem@alumni.uv.es