Logo UVGrau en Educació SocialFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

L'admissió a les titulacions oficials de la Universitat de València és un procés a través del qual es distribueixen les places ofertades cada curs entre les persones que sol·liciten la plaça i compleixen algun dels requisits d'accés. Aquest procediment inclou tant les proves i acreditacions per a l'accés com la sol·licitud i assignació de les places.

Posseir els requisits d'accés

 Segons siga la situació acadèmica de partida de cada candidat, en primer lloc cal:

  • Superar les proves d'accés corresponents (PAU Batxillerat, PAU Majors de 25 anys, PAU Majors de 45 anys o Sel·lectiu del batxillerat estranger no comunitari), o bé
  • Obtenir l'acreditació d'accés (Majors de 40 anys, batxillerat de sistemes educatius de la UE), o bé
  • Tindre la titulació necessària per a l'accés (Cicles Formatius o titulació universitària).

Realitzar la Preinscripció

Emplenar i lliurar el formulari de sol·licitud de places en les titulacions de grau de les cinc universitats públiques valencianes, que empren un procediment unificat.