Logo UVGrau en Educació SocialFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

Què és la preinscripció?

És el procediment d’admissió que serveix per a ordenar per nota d’accés els estudiants que demanen plaça en un grau.

Les universitats públiques valencianes i els seus centres adscrits fan la preinscripció conjuntament, per això, cada estudiant només pot presentar una sola preinscripció al districte universitari valencià.

Qui pot fer-hi la preinscripció?

Per fer la preinscripció als estudis de grau cal tenir un d’aquests requisits:

  • Batxillerat amb les PAU superades.
  • Títols de tècnic/a superior de formació professional, tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny, tècnic/a esportiu superior, o equivalents.
  • Accés per a majors de 25, 40 o 45 anys.
  • Titulació universitària.
  • Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés expedida per la UNED.
  • Estudis no comunitaris homologats al batxillerat amb les corresponents PAU superades.

Graus amb condicions especials per a la preinscripció del curs 2024/2025

Modificació del Pla d'Estudis del Grau en Biologia

Grau en Infermeria: nou grup amb docència en l’Hospital Universitari La Fe